Vårdnadshavares bestämmanderätt

2019-03-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
varför är det viktigt att båda föräldrarna medverkar i en utredning och var finner jag lagrum som ger stöd för det? samt behöver jag ett lagrum om när samtycke inhämtas exempelvis från en lärare på en skola , och utredningen berör ett barn
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på vilken typ av utredning du menar. Eftersom att det inte riktigt framgår av din fråga kan jag dessvärre inte ge ett uttömmande svar utan enbart hänvisa till generella lagregler.

Av 6 kap. 11 § Föräldrabalken (FB) framgår att vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Av 6 kap. 13 § FB framgår att om barnet står under vårdnaden av två vårdnadshavare, ska vad som sägs i 11 § gälla dom tillsammans. Detta lagrum förtydligar således att båda vårdnadshavarna (i regel föräldrarna) ska samtycka till sådant som berör barnet.
Vad gäller samtycke från lärare beror svaret på vilken typ av utredning det rör sig om, då det inte finns någon övergripande lagregel som reglerar denna fråga.

Med tanke på att det inte framgår vilken typ av utredning det rör sig om kan jag tyvärr inte ge ett mer uttömmande svar. Du är mer än välkommen att återkomma med denna information, så att vi kan ge ett mer detaljerat svar på din fråga.

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3365)
2019-08-12 Äganderätten till ens egendom ändras inte för att man är gift
2019-08-06 Kan jag göra mina egna barn arvlösa?
2019-08-03 Erkännande av äktenskapsskillnad och arv mellan EU-länder
2019-08-02 Hur upprättas ett äktenskapsförord/hyresavtal?

Alla besvarade frågor (72048)