Vårdnadshavares beslutanderätt

2017-02-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag är boende förälder till mitt barn på 3 år. Pappan och jag har gemensam vårdnad. Barnet är hos pappan varannan helg. Pappan vill ta med barnet på utlands resa en vecka till sommaren. Har jag rätt att neka? Jag tycker barnet är för liten å bör iaf fylla 5-6 år innan flygresa. Mvh Josefin
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt föräldrabalkens 6 kap. 11§ framgår att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Personliga angelägenheter kan vara val av skola och boende.

Enligt samma lag 6 kap. 13§ föreskrivs vidare att om ett barn står under vårdnad av två, ska bestämmandet i frågor gälla vårdnadshavarna tillsammans.

Att ta med sitt barn på en utlandsresa av kortare karaktär anses enligt den allmänna uppfattningen vara beslut av vardaglig karaktär, dvs. beslutet går inte under 11 och 13§§. Beslut av vardagligare karaktär kan en förälder ensamt besluta om. Gäller det däremot en längre resa och utlandsvistelse kan det däremot anses vara ett beslut av personlig angelägenhet som går under nämnda §, och beslutet ska därför fattas gemensamt.

Vid det fall att föräldern skulle ta med barnet, utan den andre förälderns samtycke kan eventuellt tyda på samarbetssvårigheter och umgängessabotage, något som kan ha betydelse om eventuell vårdnadstvist uppkommer, om du vill yrka på ensam vårdnad. Gällande mindre resor, kan en förälder med största sannolikhet utan den andre förälderns samtycke ta med barnet på en kortare utlandsresa.

Ett förslag är att ni vänder er till kommunen för eventuellt samarbetssamtal, för att få fram ett beslut och enighet i tvisten. Detta framgår av Föräldrabalkens 6 kap. 18§, och Socialtjänstelagens 5 kap. 3§.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94414)