FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/05/2019

Vårdnadshavarens medgivande kortare resa

Hejsan. Jag och barnets pappa har separerat men har gemensam vårdnad.

Läste på er sida att boföräldern inte behöver samtycka om kortare resor/semestrar.

Stämmer detta? Pappan vägrar låta mig åka på semester till Ungern, gan har också passet.

Semestern kommer ej överlappa på hans veckor.

Vi bråkade förra året och då va advokater inblandad för att han vägrade utfärda pass.

Med önskan om en fin dag //Emma Korhonen

Lawline svarar

Enligt huvudregeln i 6 kap. 13 § 1 st. Föräldrabalken (FB) ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna gemensamt. Den ena vårdnadshavaren får fatta beslut ensam om beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas och den andre är förhindrad att delta i beslutet på grund av frånvaro, sjukdom eller av annan orsak. Dessa enhändiga beslut får inte vara av alltför ingripande betydelse.

Den föräldern barnet bor hos har rätt att ensamt fatta beslut om den dagliga omsorgen av barnet. Båda föräldrarna behöver således inte delta i alla vardagliga beslut. Den allmänna uppfattningen är att en kortare utlandsresa faller in under den dagliga omsorgen, vilket innebär att den andra förälderns medgivande inte krävs. Enligt praxis kan man generellt säga att det är svårt för en förälder att ha invändingar emot kortare utlandsresor i normalfallet. Det är enligt min uppfattning relativt oklart vad gränsen exakt går mellan en kort och lång utlandsvistelse. Jag bedömer läget som att resor kortare än 1 vecka borde anses vara kortare resor.

Märk att Utrikesderpartementet (UD) uttalat (i "Olovligt bortförande och kvarhållande av barn") att det krävs samtycke från den andra vårdnadshavaren vid resa utomlands. Dock framgår det inte av publikationen om uttalandet även gäller kortare resor som inte inkräktar på den andra förälderns veckor.

Den andra vårdnadshavaren kan möjligen stoppa resan genom att vägra att skriva på passansökan. Detta får följden att du enbart kan resa till de länderna som anslutit sig till det så kallade Schengenavtalet, eftersom det där inte krävs pass för att resa.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hoppas du har en fin dag du med!

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”