Vårdnadshavare tar med vän vid möte i skola

2016-10-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar om rektor och övrig skolpersonal enligt lag kan neka en vårdnadshavare att ta med sig en vän som stöd på möten i skolan!? Finns det något lagrum ang detta?
SVAR

Hej,

tillämplig lag i detta fall är skollagen, se här.

Det finns ingen uttrycklig paragraf i lagen som hanterar vem som får närvara vid möten i skolan.

Det är således upp till varje skola att bestämma själv om eventuell vän får tas med. Dock pekar det mot att en vän bör få tas med om den fungerar som stöd till vårdnadshavaren då det kan antas vara för barnets bästa. Vad som är för barnets bästa är vägledande vid tillämpning av lagen.

Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (588)
2021-01-18 Rättegångskostnader under pågående LVU -vård
2020-12-27 Skäl för omhändertagande av soc?
2020-12-22 Kan beslut enligt 13 § LVM överklagas?
2020-12-22 Är mejl skickade inom samma myndighet att klassas som allmänna handlingar?

Alla besvarade frågor (88254)