FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2020

Vårdnadshavare som vid gemensam vårdnad flyttar med barnet utan den andra vårdnadshavarens godkännande

Hej.

Mitt barn (snart 3år) är skrivet på sin mammas adress och vi har gemensam vårdnad.

Barnets mamma har valt att flytta 60 mil bort till sin nya partner. Hon vill att jag ska godkänna adress bytet till den nya staden och att vi ska ha barnet tre veckor var alternativt två.

Jag tycker och vill att barnet ska stanna i den staden barnet är född och uppvuxen i och även då få sin adress flyttad till mig. Jag tycker att tre veckor är alldeles för lång tid. Tycker att vi ska ha umgänge på som högst 5 dagar var åt gången.

Mamman har nu tagit barnet, mot min vilja och säger att jag får tillbaka honom om 20 dagar. Jag är emot detta.

Har han rätt att ta barnet så många dagar? Kan jag åka och hämta barnet eller ringa polisen ? Jag har skickat in en stämningsansökan till tingsrätten men fram tills att dom tar upp vårt fall kan vi Inte ha det så här.

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdnadshavarna bestämmer tillsammans i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § föräldrabalken). Detta innebär att en förälder vid gemensam vårdnad inte kan flytta med barnet utan den andra vårdnadshavarens godkännande.

Genom att mamman utan ditt godkännande flyttar med barnet och undanhåller dig barnet kan hon göra sig skyldig till egenmäktighet med barn (7 kap. 4 § brottsbalken), vilket är ett brott som hanteras av åklagare och polis. Har ni något avtal eller dom som reglerar umgänget eller förordnar om växelvist boende kan du begära verkställighet. Verkställighet begärs hos rätten som i första hand försöker få den som barnet vistas hos att frivilligt lämna ifrån sig barnet. Verkställigheten kan förenas med vite och i vissa fall om verkställighet annars inte kan genomföras använder man sig av polishämtning (21 kap. 1-4 §§ föräldrabalken).

Mammans agerande indikerar på att vårdnaden bör ändras från gemensam till ensam vårdnad om det någonsin skulle bli en framtida tvist där du begär en ändring av vårdnaden.

Situationen i ditt fall

Mamman har inte rätt att utan ditt samtycke flytta med barnet och hålla barnet borta från dig under nästan en månads tid. Är det så att ni har en dom eller ett avtal som reglerar när du ska få träffa barnet kan du begära verkställighet. Mammans agerande visar även på att hon skulle ha sämre förutsättningar att behålla vårdnaden vid en framtida eventuell tvist.

Hoppas att du fick svar på sin fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”