Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

2020-12-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag och mitt ex har ett gemensamt barn på 6 år. Vi har gemensam vårdnad men ingen dom gällande umgänge. Sedan vi separerade, för fyra år sedan, har vi haft en muntlig överenskommelse och att barnet är varannan vecka hos respektive förälder. Ojämna veckor hos mig (mamma) och jämna veckor hos pappa. Detta år som ju har 53 veckor har lett till en konflikt oss emellan. Han vill fortsätta med varannan vecka rakt av så att han får ojämna veckor nästa år och jag vill inte det. Mitt förslag var att vi delar på vecka 1 så att barnet får träffa oss lika mycket och sedan återgår vi till tidigare överenskommelse där jag fortsatt har ojämna veckor. Han vägrar och säger att han kommer att hämta barnet vecka 1 oavsett vad jag säger. Jag har vänt mig till familjerätten och efterfrågat samarbetssamtal för att prata om detta. Han vägrar gå på samarbetssamtal, är otrevlig, ringer och skriker och hotar med att ställa till det. Jag undrar om det blir negativt för mig framöver om jag inte lämnar ut barnet till honom vecka 1? Jag tänker att jag dels har "rätt" att ha barnet båda veckor eftersom det är vår muntliga överenskommelse men också att jag tillgodoser barnets umgänge med sin pappa då jag försöker göra det bästa av situationen genom att erbjuda att dela på vecka 1. Tänker jag rätt eller fel? Han har ingen anledning (som skulle gynna barnet) till veckobytet mer än att han vill det.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har ni inte umgänget reglerat och inte själva kan komma överens över hur umgänget ska se ut kan ni få umgänget fastställt via antingen en dom eller avtal (6 kap. 15 a § 1 st. föräldrabalken).

Kan ni själva avtala om umgänget är det möjligt att skriva ett så kallat umgängesavtal. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. Föräldrabalken).

Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut kan du vända dig till rätten för att få en dom som reglerar umgänget mer specifikt, till exempel dagar och tider umgänget ska ske.

Hoppas att du fick svar på sin fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1679)
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum
2021-04-15 Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

Alla besvarade frågor (91293)