FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/12/2020

Vårdnadshavare som inte kan komma överens om umgängets utformning

Hej, jag och mitt ex har ett gemensamt barn på 6 år. Vi har gemensam vårdnad men ingen dom gällande umgänge. Sedan vi separerade, för fyra år sedan, har vi haft en muntlig överenskommelse och att barnet är varannan vecka hos respektive förälder. Ojämna veckor hos mig (mamma) och jämna veckor hos pappa. Detta år som ju har 53 veckor har lett till en konflikt oss emellan. Han vill fortsätta med varannan vecka rakt av så att han får ojämna veckor nästa år och jag vill inte det. Mitt förslag var att vi delar på vecka 1 så att barnet får träffa oss lika mycket och sedan återgår vi till tidigare överenskommelse där jag fortsatt har ojämna veckor. Han vägrar och säger att han kommer att hämta barnet vecka 1 oavsett vad jag säger. Jag har vänt mig till familjerätten och efterfrågat samarbetssamtal för att prata om detta. Han vägrar gå på samarbetssamtal, är otrevlig, ringer och skriker och hotar med att ställa till det.

Jag undrar om det blir negativt för mig framöver om jag inte lämnar ut barnet till honom vecka 1? Jag tänker att jag dels har "rätt" att ha barnet båda veckor eftersom det är vår muntliga överenskommelse men också att jag tillgodoser barnets umgänge med sin pappa då jag försöker göra det bästa av situationen genom att erbjuda att dela på vecka 1. Tänker jag rätt eller fel? Han har ingen anledning (som skulle gynna barnet) till veckobytet mer än att han vill det.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har ni inte umgänget reglerat och inte själva kan komma överens över hur umgänget ska se ut kan ni få umgänget fastställt via antingen en dom eller avtal (6 kap. 15 a § 1 st. föräldrabalken).

Kan ni själva avtala om umgänget är det möjligt att skriva ett så kallat umgängesavtal. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, det får då samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § 3 st. Föräldrabalken).

Kan ni inte komma överens om hur umgänget ska se ut kan du vända dig till rätten för att få en dom som reglerar umgänget mer specifikt, till exempel dagar och tider umgänget ska ske.

Hoppas att du fick svar på sin fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000