FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2020

Vårdnadshavare som hotar med att inte låta umgängesföräldern träffa barnet

Vad ska man göra när mamman till barnet regelbundet hotar pappan att han ej ska få träffa sin 2 åriga dotter mera så fort hon blir arg. trots att det varit uppgjort innan hur umgänge ska ske.Detta händer regelbundet då hon även öppet inför sin dotter smutskastar barnets pappa inför sin dotter.Säger att hon ska få en ny pappa då hennes pappa är ett jävla äckel looser mm.Mamman har ensam vårdnad

men pappan har sitt barn varje helg och ibland under veckorna

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn har rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med, barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgänge med den föräldern barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § föräldrabalken). Hindrar den ena föräldern barnet från att träffa sin andra förälder under umgängesdagarna gör man sig skyldig till umgängessabotage.

Umgängessabotage är någonting som indikerar på att vårdnaden bör ändras eftersom det är förenligt med barnets bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Även det faktum att en förälder öppet inför barnet talar illa om den andra föräldern i hopp om att barnet inte ska vilja träffa umgängesföräldern kan tala för att vårdnaden bör ändras.

Situationen i ditt fall

Om mamman inte låter pappan träffa barnet vilket likställs med umgängessabotage kan pappan hos rätten ansöka om ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Detta i kombination med att mamman talar illa om pappan inför barnet och det verkar föreligga samarbetssvårigheter pekar på att vårdnaden bör ändras.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000