Vårdnadshavare - oense om beslut, 6 kap FB

2021-08-19 i Barnrätt
FRÅGA
HejMin dotter vill gå på konfirmationsläger i tre veckor istället för att läsa klassisk konfirmation varje/varannan söndag i ett år, men min exmake vägrar låta henne göra det. Vad gäller här? Vad är henens rättigheter?Kan hon inte bestämma det själv?Han har bokat en utlandsresa just när lägret är trots att barnen (två st inte har några pass eller nationellt id-kort och nya pass signerar jagabsolut inte då han beter sig så här illa).
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag antar att ni har gemensam vårdnad trots separation, vilket är vanligt, 6 kap 3 § Föräldrabalken, FB.

De som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda, 6 kap 2 § FB. Det är rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran, samt behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

6 kap 2a§ anger barnets bästa (jft. Barnkonventionen art. 3, som även är svensk lag) och där ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad. Vidare gäller det att ni som vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap 11 § FB. I ert fall då ni förmodligen har gemensam vårdnad, ska era beslut kring barnet fattas gemensamt, 6 kap 13 § FB. Dock behöver ni inte fatta gemensamma beslut om exempelvis mer vardagliga angelägenheter såsom sovtid, vad man ska äta etc. Av 2 st. framgår det alltså att man kan fatta gemensamma beslut kring barnets dagliga omsorg. Beslut om att exempelvis ta med barnet på utlandsresa kan vara sådan, men det får inte vara i strid med barnets bästa, vilket det förmodligen inte är. Dock kan det vara så att ifall hon verkligen vill åka iväg på lägret och anser att det är något som hon skulle må bra av, kan exmakens beslut om resan vara sådant som är i strid med barnets bästa. Det absolut bästa skulle vara ifall ni ni skulle kunna komma överens om saken.

Barnets vilja

Som ovan nämnts, finns det flera bestämmelser där barnets ålder och mognad är avgörande för beslut som berör barnet. Därför är hennes ålder av betydelse för vad som anses vara bäst för henne. Om er dotter är tillräckligt gammal och mogen för att kunna veta vad den själv vill och vad som är bäst för den, bör det vara i fokus vid ert beslut. Oftast är 13-16 en ålder där barnet uppfattas ha en god uppfattning om vad den själv vill och anser passa bäst, men bedömningen görs oftast i enskilda fall beroende på omständigheter då alla barn anses vara mogna etc.

Är det flera beslut som ni inte är överens om, finns det en möjlighet till samarbetssamtal hos familjerättsenheten i er kommun. Samarbetssamtal drivs under sekretess är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Mitt absolut bästa råd är att ni försöker komma överens om saken. Som sagt är det barnets bästa som står i fokus vid varje beslut som ska fattas, därav kan det vara av betydelse att även samtala med er dotter och få hennes åsikt hörd klart och tydligt, samt vad som är viktigt för henne. Är hon tillräckligt gammal och mogen, kan hon bestämma vart hon vill åka så länge det inte är i strid med barnets bästa!

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Bästa hälsningar,

Anneli Alchahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?