Vårdnadshavare oense om barnets skolgång

Vad händer när jag och min exfru inte kommer överens om var våran son skall börja skolan? Hon vill flytta honom nära sin bostad och jag vill att han skall gå på skolan invid sin förskola, där han har gått sedan han var 1,5 år. Hans kamrater kommer också gå på den skolan och han vill själv också gå där. Vi har delad vårdnad och jag bor ca 400 meter ifrån skolan. Han är skriven (sedan 6 mån sedan) hos min exfru.

Vilken myndighet vänder vi oss som får avgöra?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

6 kap. i föräldrabalken (FB) reglerar frågor om vårdnad, boende och umgänge för barn. 11 § stadgar att vårdnadshavaren är den som beslutar i frågor rörande barnets personliga angelägenheter, exempelvis skolgång. Utgångspunkten är alltså att den av er som har vårdnaden om er son bestämmer i frågan.
Eftersom ni har gemensam vårdnad tillkommer rätten och skyldigheten att besluta i barnets personliga angelägenheter er båda, FB 6 kap. 13 §. En av vårdnadshavarna kan förvisso, när den andra av någon anledning inte är närvarande och det inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämma ensam. Denna rätt föreligger dock inte ifråga om beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, vilka i förarbetena bl.a. har förståtts som skolgångsfrågor. Det är alltså av största vikt att ni som vårdnadshavare kommer överens i frågan eftersom er son har rätt att få sin utbildning tillgodosedd. Om skälen är tillräckligt starka kan hemkommunen bestämma var barnet ska gå, vilket också har skett i ett fall där en elev valde att stanna hemma istället för att gå till skolan. Kommunen ska dock inte betraktas som en tvistprövningsenhet, utan som en sista utväg när situationen är helt låst. För kännedom kan jag hänvisa till Skolverkets juridiska vägledning i dylika frågor.

Mitt tips är att ni i första hand försöker komma överens och i andra hand att ni tar kontakt med hemkommunen. Hoppas att det löser sig!

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo