Vårdnadshavare inte överens om hemspråk

2021-01-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och barnets pappa är skilda. Barnet erbjuds modersmålsundervisning då jag har utländsk bakgrund. Barnets pappa vägrar att godkänna eftersom barnet och jag ändå bor i Sverige. Har han rätt till det? Om inte vilka balkar/ lagar stödjer barnets rätt till modersmålsundervisning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För besvarande av frågan spelar det roll om du och barnets pappa har gemensam vårdnad om barnet eller inte. I och med att du inte nämner något annat antar jag vid besvarandet att ni har gemensam vårdnad om barnet.

Vid gemensam vårdnad är huvudregeln att båda vårdnadshavare ska vara överens, det krävs i princip gemensamma beslut om det mesta vid gemensam vårdnad (6 kap. 13 § föräldrabalken). Däremot behöver båda vårdnadshavare inte vara överens över alla små avgöranden som förekommer under den dagliga vården om ett barn (ex. kost, kläder, fritidsaktivitet osv.) Det anses att den förälder barnet under tidpunkten bor hos har rätt att fatta sådana beslut utan den andres samtycke.

Men ju betydelsefullare avgörandet är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavare tar del av beslutet. Angående beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, såsom beslut som rör bosättning och skolgång har det uttryckligen föreskrivits att de inte får fattas endast av den ena vårdnadshavaren.

Avseende beslut om hemspråk kan du alltså inte fatta det beslutet själv utan den andra vårdnadshavaren.

Om du och barnets pappa inte kan komma överens i flera hänseenden och känner att möjligheten att samarbeta är liten kan det vara en eventuell anledning till förändring av vårdnadssituationen, om någon av er skulle önska det (6 kap. 5 § föräldrabalken). I sådana fall ska rätten besluta att någon av vårdnadshavarna ska bli ensam vårdnadshavare.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (871)
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?

Alla besvarade frågor (96471)