Vårdnadshavare efter att föräldrarna separerat

2020-04-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och barnets pappa har separerat och barnets pappa har en ny sambo nu.vi har delad vårdnad. Blir hans sambo vårdnadshavare till hans barn då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag í det följande att belysa skillnaden mellan att vara vårdnadshavare och det faktiska omvårdnadsansvaret.

Vårdnadshavare

Frågor som rör vårdnad regleras i föräldrabalken. Ett barn står under gemensam vårdnad om inte rätten anförtrott en av dem vårdnaden (6 kap 2 §). Även i det fall föräldrarna skilt sig står barnet under gemensam vårdnad om inte den gemensamma vårdnaden upplöses (6 kap 3 § 2st). Min utgångspunkt i det följande är att du och barnets pappa har delad vårdnad som inte har upplösts. I det fall ni inte har separerat men inte tidigare varit gifta blir den senare bestämmelsen inte tillämpligt.

Juridiskt ansvar och faktisk omvårdnad

Av vårdnadsansvaret följer ett, för vårdnadshavaren, juridiskt ansvar för barnets person. Det juridiska ansvaret som vårdnadshavaren har är inte detsamma som ansvaret för barnets faktiska omvårdnad. Efter en separation, eller när barnet lämnas till annan än föräldrarna, kan ansvaret för den faktiska vårdnaden ligga på en av föräldrarna. Den faktiska vårdnaden innebär att ansvara för att barnets behov tillgodoses utan att man är juridiskt ansvarig som vårdnadshavare. I det fall ett barn lämnas till en annan person, t.ex. sambo eller barnomsorg, kan därför ansvaret för den faktiska vårdnaden övergå.

Sammanfattning

Eftersom du inte har framfört att den gemensamma vårdnaden mellan dig och barnets far har upplösts är det du och barnets far som är vårdnadshavare. Det är ni, och inte den nya sambon, som har ett juridiskt ansvar för barnets person. Den nya sambon kan däremot ha ett faktiskt omvårdnadsansvar när denne tar hand om barnet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84332)