Vårdnadshavare

2016-10-30 i Barnrätt
FRÅGA
Min fråga till er är: Kan en mor som är ensam vårdnadshavare till ett barn (fader okänd) skriva över vårdnaden till sin mor alltså barnets mormor och hur ska hon i så fall gå tillväga för att ge mormodern särskild förordnad vårdnad om barnet? Vart vänder hon sig och vilka hinder kan finnas på vägen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om vårdnad hittar du i Föräldrabalken (FB), se här.

Det är som huvudregel föräldrarna som har vårdnaden om ett barn om inte rätten anförtrott vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (FB 6 kap 2 §). Det är med andra ord alltid rätten som utser eventuella särskilt förordnade vårdnadshavare så det är alltså inte möjligt att skriva över vårdnaden på någon annan. När rätten ska besluta om att förordna en vårdnadshavare så ska barnets bästa vara avgörande (FB 6 kap 2a §).

Eftersom det nästan alltid är bättre för barnet att föräldrarna har vårdnaden så är det bara i vissa undantagsfall som det sker t.ex. vid grövre missbruk eller försummelse från förälderns sida eller om denne är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, t.ex. på grund av sjukdom (FB 6 kap 7 och 8a §§). Det finns inte heller möjlighet för en förälder att bli entledigad som vårdnadshavare (FB 6 kap 10b §). Det är dock möjligt för föräldrarna att avtala sinsemellan om vem av dem som ska ha vårdnaden eller om den ska vara gemensam (FB 6 kap 6 §).

Hoppas du fått svar på det du undrade över!

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1554)
2020-10-28 Måste sambo vabba?
2020-10-28 Kan min förälder förbjuda vem jag får träffa när jag är 18 år?
2020-10-27 Återkalla medgivande av pass
2020-10-27 Kan jag betala hälften av underhållet för att mamman inte låter mig träffa barnen?

Alla besvarade frågor (85498)