Vårdnadsfrågor i händelse av ensam vårdnadshavares död

2016-02-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har ensam vårdnad om pojke 7år , är sambo sedan en tid , om jag skulle avlida vad händer då med mitt barn? finns det möjlighet han kan /får bo kvar hos min sambo som han tycker om /trygg med ? Är det någon skillnad om vi är gifta ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom du har ensam vårdnad för din son så kommer rätten, i det fall att du avlider, på ansökan av pappan eller på socialnämndens anmälan att anförtro vårdnaden åt pappan, eller åt en särskilt förordnad vårdnadshavare om det anses lämpligare. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:9 andra stycket. Det innebär att pojkens pappa i princip har ett försprång för övertagande av vårdnaden, men vid rättens prövning så ska alltid vad som är det bästa för din son vara avgörande (Föräldrabalk 6:2 a första stycket). Eftersom din sons bästa är avgörande så kommer rätten i ett sådant fall att särskilt beakta vilka relationer barnet har till olika vuxna. Eftersom din son känner sig trygg med din sambo så talar det för att vårdnaden mer lämpligen bör anförtros honom, särskilt med tanke på att hänsyn ska tas till din sons vilja med beaktande av hans ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a tredje stycket). Huruvida ni är gifta eller inte har ingen större betydelse i detta sammanhang.

Om rätten finner att det är lämpligare att överföra vårdnaden till någon annan än din sons pappa så har den att bestämma sig för vem som ska utses till särskilt förordnad vårdnadshavare. Om du i ett sådant fall vill vara mer säker på att vårdnaden anförtros till din sambo så kan du ge din önskan till känna genom att exempelvis underrätta socialnämnden under din levnad. Följden av en sådan önskan är att din sambo kommer att förordnas per automatik i händelse av din död, om särskild vårdnadshavare ska utses, såvida det inte är olämpligt för din son (Föräldrabalk 6:10 a fjärde stycket). Eftersom din son känner sig trygg med din sambo så talar det för att det inte ska anses som olämpligt, såvida din sambo vid denna tidpunkt anses kapabel att också ge omvårdnad och god fostran enligt de allmänna kraven för särskilt förordnat vårdnadskap (Föräldrabalk 6:10 a första stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (797)
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?
2020-12-25 Hur ansöker man om verkställighet för umgänge?

Alla besvarade frågor (88158)