FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt03/03/2019

Vårdnadsavtal

Hej! Jag överväger att skaffa barn med en privat donator, alltså någon som jag inte har en relation med med som liksom jag vill skaffa barn och dela vårdnaden. Finns det någon möjlighet att för säkerhets skull skriva ett avtal om saker som man har enats om i förväg. Med det avser jag t.ex. att den andra föräldern inte ska flytta utomlands eller till en annan stad och försöka ta med sig barnet. Finns det någon typ av frågor man kan avtala om?

Mvh

Mona

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Avtal om barnets vårdnad?

Det finns faktiskt en möjlighet att avtala om frågor som rör vårdnaden av ett barn som står under gemensam vårdnad. Det går att avtala om gemensam vårdnad, om barnets boende, och om umgängesfrågor (föräldrabalken 6 kap. 6, 14 a, 15 a §). För att ett sådant avtal ska ha någon giltighet krävs att det är skriftligt men framförallt så måste det godkännas av socialnämnden. Socialnämnden kommer i regel godkänna ett avtal mellan två föräldrar som är överens om det inte är tydligt att avtalet inte är förenligt med vad som är bäst för barnet.

I praktiken kan man vända sig till socialnämnden och förklara att man vill upprätta exempelvis ett vårdnadsavtal. Då kommer socialnämnden att hjälpa till med att upprätta detta så att det får den utformning som önskas. Socialnämnden kan även ställa frågor för att se bekräfta att barnet inte kommer i kläm genom avtalet.

Avtala på förhand?

Reglerna i föräldrabalken om vårdnadstvister, vårdnadsavtal och liknande avser alla den situationen att ett barn har två föräldrar. Innan barnet har fötts finns det inget barn att avtala om och de tilltänkta föräldrarna är inte föräldrar i lagens mening förrän barnet är fött. Ett avtal kan alltså tidigast upprättas när barnet är fött.

Vad kan avtalet innehålla?

Avtal kan som sagt gälla vårdnad, boende, och umgänge. Man kan komma överens om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad eller att vårdnaden ska vara delad. Det går att avtala om att barnet ska bo på heltid hos en förälder eller att den ska bo hos bägge samt hur länge. Om en förälder har ensam vårdnad kan man avtal om under vilka former umgänge med den andra föräldern och barnet ska ske.

Avtalet kan dock inte binda den andra föräldern att leva på ett visst sätt. Det går inte att kräva att föräldern ska bo på en viss plats eller i ett visst land. Om en förälder vill flytta långt bort kan detta inte stoppas med avtalet, huruvida barnet får följa med är dock en annan fråga. I regel kan en förälder inte göra anspråk på få att flytta hur långt bort som helst och fortfarande ha samma vårdnad över barnet.

Slutligen bör nämnas att ett avtal inte hindrar att det uppstår vårdnadstvister. Är ena eller bägge föräldrarna missnöjda med innehållet i avtalet kan dom fortfarande gå till domstol för att få avtalet ändrat eller upphävt. Vill du veta mer om vårdnadsavtal rekommenderar jag dig att rådfråga socialnämnden.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000