FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/07/2014

Vårdnadens utövande

Hej,

Jag undrar följande:

Mamman till mina barn har en ny man som tagit över hennes kontakt gent emot mig beträffande kommunikationen kring barnen. Dessvärre har vederbörande betett sig väldigt illa och på så vis gjort det omöjligt för mig att hålla den linjen öppen. Jag har vid upprepade tillfällen uttryckt att han inte får lov att kontakta mig, men ändå fortsätter han med det och diverse provokationer (kallar mig för psykopat, mentalt underlägsen med mera). Är detta något jag är tvungen att stå ut med? Hur kan jag på bästa sätt hindra honom från att kontakta mig?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om du och mamman har gemensam vårdnad. Har du och mamman gemensam vårdnad är det du och mamman, inte mammans nya man, som är vårdnadshavare. Du är därmed vårdnadshavare för barnen enligt 6 kap 2 § föräldrabalken.   Vårdnadshavaren har därmed rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap 11 och 13 §§ Föräldrabalken.

Om det är så att mamman har ensam vårdnad om barnen så har barnen rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

Du kan även vända dig till socialnämnden för att få stöd och hjälp.

Ellinor SvenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?