Vårdnaden av barn

Jag är ihop med en kille som har gemensam vårdnad om sin 7 åriga son. Vi har varit ihop i många år. Men mamman har alltid hotat om att han inte får ha sin son om han är med mig. Vi får inte bo ihop enligt henne, inte skaffa barn eller ens vara ihop. Hon hotar hela tiden med att ta sonen ifrån han om jag är inblandad. Nu senast så sa hon "du får tillbaka din son när du inte har kontakt med henne" alltså mig..

det här har pågått sen pojken var 6 månader. Det var så jag kom in i hans liv... Det har hänt vid flera tillfällen att hon inte har gett han sonen på sina dagar och även hämtat sonen ifrån oss och sagt att han är otrygg hos oss. Fast vi är stabila, har ekonomi och uppfyller barnets behov.

Vi har tröttnat.. vad ska vi göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att din fråga rör vårdnaden av barn, vilket innebär att det är föräldrabalken (FB) som aktualiseras. Denna hittar du här.

Av frågan framgår att din kille har en son som han har gemensam vårdnad om tillsammans med barnets mamma. Som jag förstår frågan är det en förändring av vårdnaden som du/ni eftersträvar. För att få till en ändring av vårdnadsansvaret kan talan väckas i tingsrätten om förändring av vårdnaden, se FB 6:5.

Vad tingsrätten skulle besluta i ett sådant fall är svårt att avgöra om det inte görs en mer ingående bedömning av alla de relevanta omständigheter som finns i ert fall. Som utgångspunkt är det barnets bästa som ska vara styrande i mål som rör barn. Detta följer av FB 6:2a, och säger egentligen ingenting om vad som gäller i det enskilda fallet om inte en prövning utifrån dess specifika omständigheter görs. Med detta sagt vill jag betona att det rör sig om en bedömning som är mer ingående än vad som är möjligt utifrån de uppgifter jag fått nu, men vissa särskilt viktiga punkter som påverkar bedömningen vad gäller vårdnadstvister kommer redogöras för närmare nedan. En sådan avgörande punkt är hur väl föräldern sammarbetar i angelägenheter och frågor som rör barnet. Utifrån vad du berättar skulle vad barnets mamma gör när hon t.ex. inte vill planera eller hålla sig till vad ni bestämt i förväg utgöra en sådan omständighet som talar till fördel för att din kille ska ges ensam vårdnad.

Sammanfattningsvis är det utifrån vad som är barnets bästa som en eventuell förändring av vårdnadsansvaret kan ske. En bedömning görs i det enskilda fallet av tingsrätten, som kan besluta om ensam vårdnad av barnet om rätten finner att det är förenligt med barnets bästa.

Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000