Vårdnaden av barn

2015-09-23 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har en son som bor hos mig och har umgänge varannan helg dag tid med sin pappa. Men vårt samarbete funkar inte alls. Han säger att han ska ta vårdnaden ifrån mig och att han ska fixa besöksförbud till mina föräldrar. Han ger mina föräldrar skulden för vår seperation. Men anledning till att jag flyttade var att han blev dömd för grovt sexuellt utnyttjande. Jag mår skit dåligt av hans beteende! Vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag beklagar situationen du befinner dig i, vad gäller relationen till ditt barns far och det samarbete ni har kring vårdnaden av ert barn.

Vid frågor kring vårdnad, boende och umgänge av barn är det föräldrabalken (FB) kap. 6 som tillämpas. I första paragrafen,6:1 klargörs att varje barn har rätt till trygghet och god fostran. Om inget annat är bestämt ska barnet vårdas av båda föräldrarna,(6:2 1 st.) vilket jag utifrån den information du ger utgår vara fallet i din situation.

Som huvudregel när man bestämmer i frågor kring barnets vårdnad, boende och umgänge beaktas 6:2a FB som framhåller barnets bästa. Alla beslut som fattas rörande ovan nämnda frågor ska göras till barnets bästa. Däri framhålls att i bedömningen om vad som är bäst för barnet ska vikt fästas vid om risk finns för att barnet eller någon annan i familjen utsetts för övergrepp, barnets behov av nära kontakt med båda föräldrarna, samt till barnets vilja.

I din fråga klargör du för de samarbetssvårigheter som du och barnets far har, och till risken för att han ska ta vårdnaden ifrån ditt barn. Barnets far kan inte utan beslut från rätten få ensam vårdnad om ert barn. Då jag inte har fullständig information om hur ert förhållande och samarbete kring ert barn ser ut, är det svårt för mig att ge några precis svar på vad som är lösningen i just ert fall.

Anser du risken med att barnets far frånhåller dig umgänge med ditt barn och er samarbetsförmåga är fortsatt komplicerad kan du ansöka om att rätten anförtror dig till ensam vårdnadshavare av ert barn, se 6:5 FB. I beslut om hur vårdnaden ska fördelas måste rätten beakta barnets bästa, 6:2a FB.

Då beaktar rätten de tre punkter som jag nämnde ovan. Nu vet jag inte hur gammal din son är, men redan i ung ålder lyssnar rätten vid bedömningen om vad som är bäst för barnet till vad barnets egen vilja är.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Det svårt för mig att råda dig mer specifikt då jag har väldigt knapphändig information och då varje enskilt fall skiljer sig från ett annat. Men som sagt, känner du att din son far illa, eller att risken är överhängande att barnets far kan frånhålla dig din son och att ert samarbete kring vårdnaden inte blir bättre kan du vända dig till rätten och där ansöka om att få ensam vårdnad. Dock så är barns behov av att ha en god kontakt med båda föräldrarna hög, samt att en process kan vara väldigt tuff för alla inblandade inte minst för ett barn.

Jag hoppas jag har hjälpt dig något, och att du känner dig nöjd med mitt svar. Jag hoppas verkligen att din situation löser sig. Har du ytterligare frågor vill jag påminna om vår telefonrådgivning som vi har på vardagar, tel. 08-533 300 04, mån-ons 10.00-16.00, samt en av våra samarbetspartners, Familjens jurist. Dem är specialiserade på familjerätt och kan hjälpa dig vidare, se här.

Lycka till och ha en bra dag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84304)