Vårdnad/boende - har jag något att gå vidare med?

Jag är skild sen 5 år, tillsammans har vi en dotter på 8 år. Hon bor varannan vecka hos oss, men nu vill jag söka ensam vårdnad eller åtminstone att hon bor hos mig. Min ex-make har mycket sträng syn på uppfostran - han stressar/pressar henne o hon är rädd för att förarga honom.Vid tillfällen säger vår dotter att hon hellre vill bo hos mig, men tar sen tillbaka det då hon blir orolig att hennes pappa ska bli sårad om han får veta. Vår dotter är ofta orolig att såra oss så hon vågar inte säga att hon vill bo mer hos mig. Jag anser att pappan är olämplig som vårdnadshavare då han ger vår dotter så mycket skuld o oro. Han försvårar vår dotters o min kommunikation då han förbjuder mig att ringa henne mer än en gång i veckan. Han svarar helt enkelt inte när jag ringer. Vår dotter får ringa mig säger han men hon kommer inte ihåg att göra det och så blir hon orolig att jag ska bli ledsen för det, jag anser att hon är för liten för att han ett sådant ansvar. Två tillfällen har vår dotter blivit förtvivlad i skolan för att hon inte vill till sin pappa. Han säger då att vill vår dotter inte bo hos honom kommer han att flytta ifrån stan, vilket då gör henne jätterädd att förlorasin pappa helt så då har det slutat att hon ändå följer med honom hem. Sist sa hon till honom att hon var så trött på att må dåligt, men hon skulle inte våga säga det i en domstol. Eftersom det inte är fysisk misshandel så är jag rädd att mitt fall inte är allvarligt nog, men jag vill agera nu. Har jag nåt att gå vidare med?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap 2a§ Föräldrabalken (FB) ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor som rör barnet vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska även tas till barnet vilja med beaktande av ålder och mognad. Vid bedömningen av vad som anses är bäst för barnet ska fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och vill någon av föräldrarna ha en förändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna enligt 6 kap 5§ FB. Vid denna bedömning ska rätten fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Trots att det inte är fysisk misshandel inblandat så ska du absolut gå vidare med detta om du anser att er dotter inte mår bra av er vårdnad/boende-situation. Om en förälder gör sig skyldig till försummelse i vårdnaden eller i övrigt brister i omsorgen av barnet ska rätten enligt 6 kap 7§ FB besluta om ändring i vårdnaden. Står barnet då under vårdnad av båda föräldrarna ska rätten anförtro den andra föräldern med ensam vårdnad om barnet. Enligt 6 kap 14a§ FB får rätten på talan av ena eller båda föräldrarna vid gemensam vårdnad besluta vem av föräldrarna som barnet ska bo med. Om ni inte vill gå till rätten kan ni som föräldrar även avtala om er dotterns boende. Avtalet ska vara skriftligt och godkännas av socialnämnden. Enligt 6 kap 15§ FB har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med. Detta är alltså en rätt som tillfaller er dotter att umgås med sin pappa om utfallet blir så att hon ska bo endast hos dig.

Föräldrar kan enligt 6 kap 17a§ FB få hjälp att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal hos socialtjänsten. Om du och ditt ex inte kan komma överens skulle jag därför rekommendera er att vända er till socialtjänsten eller om du vill vända dig till domstol direkt för att få ett beslut gällande vårdnaden och boendet.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000