Vårdnad vid skilsmässa

2016-11-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om jag har varit gift med nu sons pappa men vi skilde oss 2004 vi hade gemensam vårdnad har vi det nu? Då vår son bor hos mig ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni hade gemensam vårdnad vid skilsmässan gäller som huvudregel att ni även fortsättningsvis har gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte har begärt något särskilt i samband med skilsmässan är vårdnaden alltså gemensam även om er son bor hos dig, vilket betyder att i princip alla beslut som rör er son ska fattas gemensamt.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Med vänlig hälsning

Andrea Sedvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (815)
2021-02-28 Ändring av vårdnad och boende vid flytt
2021-02-28 Är en muntlig överenskommelse om umgänge giltig?
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet

Alla besvarade frågor (89880)