Vårdnad, umgående och boende med barn

2017-08-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej.Jag är i en mycket svår situation. I november fick jag enskild vårdnad och pappan till vår tvååriga son fick inte träffa honom pga bortföranderisken .Detta var dock bara ett interimistiskt beslut och Nu håller familjerätten på att göra en utredning och har frågat vad jag anser om umgänge . Jag sa att jag går med på Skype/ FaceTime men inget övervakat då jag vet att detta leder till icke övervakat och att pappan då kommer att bortföra vår son. Min exman har nu sagt att jag får vårdnad och boende bara han får träffa sin son. Jag vet att detta är taktik från hans sida och att han sagt så eftersom han annars riskerar att förlora allt. Det känns som att familjerätten vill tvinga mig till att gå med på umgänge. Min son har inte träffat sin pappa på 10 månader och de talar inte samma språk . Hans pappa har uppehållstillstånd men inte längre någon adress i Sverige .Jag är ändå rädd att familjerätten ska råda tingsrätten att ge min exman vårdnaden pga jag förhindrar umgänge. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en advokat och hon berättade att just den handläggaren på familjerätten har tidigare kommit med uttalanden som varit helt uppåt väggarna och rådde mig att gå medPå umgänge trots risken. Det känns bara så fel.Jag har klagat till handläggarens chef då jag under samtalet med handläggaren kände att han inte hade basala kunskaper om ambassaders roller och hur det funkar i länder som Sudan och Saudiarabien som är de aktuella länderna . Chefen lyssnade dock inte.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det pågår det en tvist i tingsrätten om vårdnad, boende och umgänge angående ett barn du har tillsammans med en man. Enligt ett interimistiskt beslut har du fått enskild vårdnad och pappan har ej fått umgänge. Familjerätten gör nu en utredning i frågan och ska komma med en rekommendation till tingsrätten om vad de anser tingsrätten bör göra.

Regler om vårdnad, boende och umgänge angående barn finns i föräldrabalken (hädanefter förkortad FB). Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2a § första stycket FB). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap 2a § andra stycket FB). Av bestämmelsen framgår att det rör sig om en avvägning mellan två ibland motstridande intressen. Å ena sidan anses det oerhört viktigt att barnet ej utsätts för bortförande eller fara. Å andra sidan anses det viktigt att barnet har en god kontakt med båda barnen. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar (6 kap 19 § FB).

Du beskriver att du har problem med familjerätten. Familjerätten kan endast medla i umgängeskonflikter och ge upplysningar till domstolen om domstolen ska avgöra frågan. Familjerätten kan således inte tvinga fram något. Du beskriver att du är orolig att familjerätten ska föreslå att mannen får vårdnad för att du hindrar umgänge. Jag kan förstå din oro, då hela situationen och kontakter med myndigheter och domstolar kan kännas främmande och påfrestande. Jag har dock svårt att se att detta skulle ske. Som du beskriver har pappan ej träffat barnet på länge samt de talar ej samma språk. Det finns dock såklart en risk till att de ger en sådan rekommendation, men jag ser det som osannolikt. Det bästa du kan göra är att vara helt öppen med familjerätten och - när det är dags - tingsrätten. Jag tycker att du ska förklara det du förklarat för mig. Du är rädd för att barnet ska fara illa och att du därför går med på Skype-umgänge, men ej annat umgänge. Tingsrätten har sedan att avgöra vad som är barnets bästa. Det finns således inte egentligen något särskilt du kan göra, förutom att vara lugn och sansad, vara öppen med familjerätten och tingsrätten och förklara alla dina ståndpunkter.

Det framstår i mina ögon som fullt naturligt att familjerätten har föreslagit att du går med på umgänge. Detta beror antagligen på att de har gjort sin utredning och kommit fram till att det är barnets bästa att umgänge sker. Att du inte håller med om detta är självklart även det helt naturligt. Det blir då upp till tingsrätten att avgöra vad som är till barnets bästa. Du kan då förklara för tingsrätten varför du ej håller med familjerätten.

Sammanfattning

Jag har således konstaterat att det egentligen inte finns något särskilt du kan göra. Det är tingsrätten som kommer att bestämma i frågan. Tingsrätten kommer att grunda sitt beslut på vad som är barnets bästa. För att det fullständigt ska bli utrett vad som är barnets bästa bör du vara öppen med familjerätten och tingsrätten och förklara varför du ej vill att fadern ska ha umgänge. Jag har oerhört svårt att se att denna ståndpunkt skulle leda till att du förlorar vårdnaden. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se för att boka in en tid för din telefonuppföljning.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94327)