Vårdnad - skadat barn

2017-05-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej undrar vad man får för dom om man av misstag skadat sin bäbis, och om pappan kan få delad vårdnad.Pappan skulle aldrig medvetet skada barnet. Mamman är på ett utredningshem, för att se om hon klarar av barnen.
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt så undrar du dels vad straffet är för att av misstag ha skadat sin bebis, dels hur det kan påverka vårdnaden över barnet.

Beroende på hur allvarliga skador barnet har drabbats av kan straffet bli olika. Har det skett av misstag kan det dock inte röra sig om misshandel eftersom det kräver ett uppsåt av gärningsmannen, se 3 kap 5 § brottsbalken (BrB). Det som bör ligga närmast till hands är vållande till annans kroppsskada eftersom det brottet innebär att någon av oaktsamhet orsakar en annan person kroppsskada, se 3 kap 8 § BrB. Straffet för vållande till annans kroppsskada ligger på böter eller fängelse upp till 6 månader.

Vad gäller vårdnaden om barnet så kan en förälder mista vårdnaden om sitt barn om föräldern brister i omsorgen på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, se 6 kap 7 § föräldrabalken (FB). Detta kan enbart ske efter en prövning av om den andra föräldern kan ha ensam vårdnad.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94327)