Vårdnad om husdjur

FRÅGA
Hej jag och min före detta flickvän har gjort slut och vi hade en katt tillsammans.och undrar vem som har rätt till katten. katten står skriven på henne men försäkringen står på mig
SVAR

Hej!


Huvudregeln gällande samboförhållanden är att de samboende vid bodelning endast ska dela på bostad och bohag som förvärvats för det gemensamma boendet, 3§ sambolagen, här. Alltså ska annan egendom som inte kan anses utgöra bostad eller bohag inte vara ett föremål för bodelning.

Om jag nu har förstått dig rätt är det alltså din sambo som äger katten? Därför blir det inte en fråga om samäganderätt - utan att det blir fråga om en katt i laglig mening kan anses utgöra bohag och därmed vara ett föremål för bodelning.

Definitionen av bohag finns i §6, sambolagen, här och omfattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Det måste alltså bli fråga ifall ”annat inre lösöre” kan innefatta katt eller inte. Katt är att se som lös egendom, men kan trots detta inte innefattas inom begreppet bohag. Därför är katten inte ett föremål för bodelning och det är därmed bara ägaren, din sambo som kan ge dig rätt till katten.

Tack för att du vänder dig till Lawline.
Vänligen,
Alfred Brandt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll