Vårdnad om barnen när pappan inte är närvarande

2020-09-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om pappan har inte träffat barnen i fem år har jag rätt få vårdnaden
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta vilka möjligheter du har att få ensam vårdnad om dina barn.

Det du kan göra är att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där du begär att domstolen ska tillskriva dig vårdnaden för sonen. När domstolen bedömer hur vårdnaden för barnet ska se ut utgår man alltid från barnets bästa. I allmänhet ses det som barnets bästa att få ha kontakt med och ha en relation till båda sina föräldrar. Gemensam vårdnad är generellt sett vad som anses bäst för barnet, men i situationer där föräldrarna är så osams att det påverkar barnet negativt kan det vara bättre att besluta om ensam vårdnad.

Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, detta enligt 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken (FB). Andra faktorer som domstolen tar med i bedömningen är t.ex. om den ena föräldern har ett missbruk eller på annat sätt är oförmögen att ta hand om barnet, om det förekommer våld från föräldern. Även sådana omständigheter som att föräldern har svårt att samarbeta, har bristande trovärdighet, negativ attityd mot den andra föräldern eller brister i sin kontakt med barnet kan vara sådant som gör att en förälder bedöms som olämplig att inneha vårdnad över barnet. I och med att barnets pappa inte frivilligt har träffat barnen på 5 år så som jag förstår det hela är det uppenbart att han har brustit i kontakten med barnen.

Man har även möjlighet att skriva vårdnadsavtal enligt 6 kap 6 § FB mellan föräldrarna om detta är ett alternativ, på detta sätt behöver ni inte blanda in domstol utan kan ta beslut enbart mellan er själva.

Hoppas detta var svar på din fråga

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91357)