Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång

2019-03-20 i Barnrätt
FRÅGA
Kan mamman som har ensam vårdnad ge mig som gudfar/nära vän vårdnaden om hennes barn vid hennes bortgång trots att den biologiska pappan fortfarande är vid liv? Pappan har vid ett tidigare tillfälle gett mamman full vårdnad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad av barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Som jag uppfattar din fråga har mamman ensam vårdnad om barnet. Barnet står således endast under mammans vårdnad.

Först kan nämnas att "barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge" enligt 6 kap. 2 a § FB. Vidare anges att det vid bedömningen särskilt ska beaktas "risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa". Även barnet behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna (i detta fallet endast pappan).

"Om barnet står under vårdnad av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, skall rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare" enligt 6 kap. 9 § 2 st. FB.

Med detta menas att det är den andra föräldern dvs. den biologiska pappan eller en särskilt förordnade vårdnadshavare som ska anförtros vårdnaden om mamman dör. Den biologiska pappan kan ansöka till rätten att han vill ha vårdanden om barnet och socialnämnden kommer (oavsett om pappa anmäler eller inte) anmäla till rätten vem de anser ska anförtros vårdanden om barnet. Oftast får den andra föräldern vårdnaden om barnet men om det med hänsyn till barnets bästa anses lämpligare att en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare ska anförtros vårdande ska så ske istället.

"Om vårdnadshavare skall förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran", 6 kap. 10 a § FB.

Slutsats: Mamman kan skriva i sitt testamente att hon vill att du ska få vårdanden men socialnämnden måste anse att du är den lämpligast personen. Bedömningen görs efter vad som anses vara barnets bästa.

Hoppas detta gav dig svar på frågan!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73812)