FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt10/04/2018

Vårdnad om barn vid föräldrars bortgång

1. Vem blir vårdnadshavare till barn om både föräldrar avlider och föräldrarna inte har angivet önskemål om vårdnadshavare i testamente eller annat dokument?

2. Om man vill uttrycka önskemål om vårdnadshavare till sina barn i tillfälle av båda föräldrars bortgång, vilken typ av dokument ska man upprätta och vad ska det innehålla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barns vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kapitlet föräldrabalken, se här.

Om båda föräldrar avlider ska rätten på anmäla av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 9 §). Detta gäller oavsett om föräldrarna har uttryckt särskilda önskemål eller inte.

Om föräldrarna vill uttrycka särskilt önskemål om vårdnadshavare så är detta dock möjligt, men en sådan önskan är inte bindande. Har föräldrarna under sin livstid uttryckt särskilda önskemål om vem som ska förordnas till särskild vårdnadshavare ska denna person förordnas, om personen inte är olämplig (6 kap 10 § fjärde stycket). Den som förordnas måste vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap 10 § första stycket). Har barnet uppnått viss mognad ska rätten även ta hänsyn till barnets åsikt.

Som vid alla frågor som rör vårdnad om barn är de barnets bästa som ska vara avgörande för beslutet (6 kap 2a §).

Hur uttrycks önskemål om vårdnadshavare?

Det finns inga formkrav för hur önskemål om vårdnadshavare ska uttryckas, men det är alltid säkrast att ha önskemålet skriftligt. Ni kan antingen skriva ett särskilt dokument där ni som föräldrar anger vem ni önskar ska förordnas till vårdnadshavare vid händelse av er bortgång, eller så kan ni ange det i t.ex ett testamente. Det viktigaste är att önskemålet framgår tydligt och att dokumentet är lätt att hitta för efterlevande. Jag vill understryka att önskemålet, som sagt, inte är bindande men att det ska tas hänsyn till så länge som personen som önskas är lämplig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lisa NaudotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000