Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång

2016-03-24 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Har ensam vårdnad om min dotter och vill gärna veta hur jag ska göra om något skulle hända mig. Hur jag kan gå tillväga för att veta att det ej blir pappan som blir vårdnadshavare. Varför jag har ensam vårdnad är just för att pappan ej träffar henne, och lever inte ett "sunt liv". Min oro är att det automatiskt skulle gå över till honom. Jag har nära och kära som känner henne och som hon skulle leva ett tryggt liv med. Det skulle vara förödande för henne annars. Och att gå med denna oro är väldigt jobbigt. Finns det något jag kan göra i förebyggande syfte och för att slippa känna denna oro?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vårdnad av barn regleras i föräldrabalken (FB). Situationen då en ensam vårdnadshavare avlider, regleras i 6:9 2 st. FB, I sådana fall ska rätten på ansökan av den andre föräldern, anförtro vårdnaden till denne eller till någon annan om det bedöms som lämpligare. Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge, 6:2a FB.

Det innebär att ifall pappan ansöker om att få vårdnaden kan domstolen uppdra åt socialnämnden att göra en utredning kring pappans lämplighet som vårdnadshavare. Detta framgår av 6:19 FB där det stadgas att socialnämnden ska få tillfälle att ge upplysningar innan mål om vårdnad, boende och umgänge avgörs.
I en sådan utredning lär de bl.a titta på varför han inte haft vårdnaden om barnet tidigare, hur lämplig han är som vårdnadshavare, hur relationen ser ut dem emellan (vilket bl.a innefattar hur ofta de träffats under tiden som den andre föräldern haft ensam vårdnad) och beroende på hur gammal barnet är ska de även ta viss hänsyn till barnets egen vilja.

Vårdnaden kommer alltså inte automatiskt gå över till honom utan han måste för det första ansöka om att få vårdnaden och därefter bedömas lämplig som vårdnadshavare. Om det finns någon utomstående som står henne nära kan denne göra ett försök att förhindra att han får vårdnaden t.ex. genom att vittna om varför han eventuellt bör anses vara olämplig. Utomstående (dvs släktingar och andra) kan också ansöka om vårdnad av barnet.

Det du kan göra är att uttrycka en viljeförklaring om att en viss person ska få vårdnaden om barnet, enligt 6:10 FB ska då denne utses som vårdnadshavare om det inte är olämpligt. Det innebär att samma lämplighetsbedömning, som beskrivits ovan, även ska göras här. Utgångspunkten för vårdnadsfrågan är alltid vad som är bäst för barnet. Om barnet motsätter sig att personen får vårdnaden är det inte sannolikt att den får det men barnets ålder spelar en stor roll i vilken hänsyn man tar till dennes vilja.

Mig veterligen finns det inte något du kan göra på förhand för att omöjliggöra för honom att få vårdnaden utan hans rätt att ansöka om vårdnad kvarstår.

Med vänlig hälsning

Farah Wali
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89567)