Vårdnad om barn om förälder med ensamvårdnad dör

2017-10-07 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad över mina flickor och dom har olika pappor ingen relation med dom och har aldrig haft,jag har ingen familj runt mig, nära vänner ja men ingen familj jag finner lämplig att ta hand om mina barn om jag blir oförmögen att göra det om det skulle hända mig något, hur går jag till väga för att mina tjejer inte ska separeras eller att ex deras mormor får vårdnaden eller mot alla odds deras pappor får vårdnaden hur säkrar jag mina barns framtid om något händer mig som ensamstående förälder?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller vårdnad om barn tas alltid hänsyn till barnets bästa. Av den anledningen kan man inte heller själv som ensam vårdnadshavare förordna om vem som skulle få vårdnaden ifall man går bort. Du skulle ju dock ändå kunna nedteckna i form av ett testamente att du önskar att vårdnaden skulle gå till barnens mormor, men kom ihåg att det inte blir juridiskt bindande. Det viktiga är att din vilja framgår och att det vore den bästa lösningen för barnen och deras mormor, men det skulle ändå behöva utredas av rätten. Mormorn skulle då behöva vända sig till socialnämnden som kan föra hennes talan om vårdnaden.

Rätten ska göra bedömningen om vårdnad utifrån barnens bästa. Då tar de hänsyn till många olika faktorer. Som huvudregel ska barn och förälder återförenas, vilket innebär att om det finns en pappa som är lämplig som vårdnadshavare ska han normalt sett också få vårdnaden. Det ska till mycket starka skäl för att en förälder inte ska ges vårdnaden, som att föräldern har problem med missbruk, det finns risk att föräldern skadar barnet, eller att föräldern annars allvarligt brister i omsorgen om barnet, enligt 6 kap. 7 § föräldrabalken. Det som talar emot att rätten skulle se papporna som en lämplig lösning är att de dels inte har en relation sedan förut, dels att det skulle innebära en separation från syskonen och ett uppbrott från sin invanda miljö.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?