Vårdnad om barn

Hej! Jag och min ex-man har 2 barn 4 och 6 år gamla, vi har gemensam vårdad, Pappan har träffat barnen varannan helg i 1 års tid nu, men jämt lämnat dem hos en nära anhörig, utom nu de senaste 2 månaderna, han har ingen egen bostad utan bor hemma hos sin mamma, kan han nu begära att barnen skall bo hos honom varannan vecka?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vårdnad om barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (FB). I FB 6:2 sägs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och vårdnadshavarna har enligt 6:2 st 2 ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda. För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska enligt FB 6:2 a alltid barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt tas hänsyn till barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna.

Jag tolkar din fråga som att boendesituationen hos barnens pappa inte är stabil och att han inte skött vårdnaden om barnen så som du önskar men att du ändå försöker få den gemensamma vårdnaden att fungera och värdesätter att barnen fortsätter träffa sin pappa. När ni har gemensam vårdnad om barnen ska ni komma överens om hur mycket barnen ska bo hos respektive förälder.

Om ni inte kan komma överens om vårdnad eller boendet kan ni antingen avtala om vårdnaden enligt FB 6:6 eller om barnens boende enligt FB 6:14 a. Det är också möjligt att vända er till domstol för ändring av vårdnaden enligt FB 6:5.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000