Vårdnad om barn

2016-06-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min ex-man har 2 barn 4 och 6 år gamla, vi har gemensam vårdad, Pappan har träffat barnen varannan helg i 1 års tid nu, men jämt lämnat dem hos en nära anhörig, utom nu de senaste 2 månaderna, han har ingen egen bostad utan bor hemma hos sin mamma, kan han nu begära att barnen skall bo hos honom varannan vecka?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vårdnad om barn regleras i 6 kap Föräldrabalken (FB). I FB 6:2 sägs att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnen och vårdnadshavarna har enligt 6:2 st 2 ansvar för barnens personliga förhållanden och ska se till att barnens behov blir tillgodosedda. För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska enligt FB 6:2 a alltid barnets bästa vara avgörande. I bedömningen ska särskilt tas hänsyn till barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna.

Jag tolkar din fråga som att boendesituationen hos barnens pappa inte är stabil och att han inte skött vårdnaden om barnen så som du önskar men att du ändå försöker få den gemensamma vårdnaden att fungera och värdesätter att barnen fortsätter träffa sin pappa. När ni har gemensam vårdnad om barnen ska ni komma överens om hur mycket barnen ska bo hos respektive förälder.

Om ni inte kan komma överens om vårdnad eller boendet kan ni antingen avtala om vårdnaden enligt FB 6:6 eller om barnens boende enligt FB 6:14 a. Det är också möjligt att vända er till domstol för ändring av vårdnaden enligt FB 6:5.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (785)
2020-12-01 Vårdnad och umgänge
2020-11-30 Omständigheter som påverkar vårdnadsfrågan
2020-11-30 ​Gemensam vårdnad och samarrbetssvårigheter.
2020-11-30 Vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (86872)