Vårdnad om barn

2015-10-02 i Barnrätt
FRÅGA
mitt barn är 4 år och vill inte träffa sin biologiska pappa, han tar min sambo som pappa . Jag och min sambo har en fråga om vi gifter oss och det händer mig något att jag dör tex. ökar chansen att min sambo får vårdanden om min son om jag tex avlider ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad om barn återfinns i föräldrabalken (FB) 6 kap. Enligt FB 6 kap 9 § gäller följande. ”Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Om båda föräldrarna dör, ska rätten på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare."

Man brukar ta särskild hänsyn till under vilka förhållanden barnet har levt tidigare och vilka relationer som barnet haft och har till den efterlevande föräldern eller någon annan vuxen person (t.ex. en släkting eller styvförälder). Man tar bl.a hänsyn till om föräldrarna före sin bortgång uttryckt några önskemål om vem de vill se som särskilt förordnad vårdnadshavare, dock ej om önskemålet är olämpligt, se 6 kap 10a§ 4 st.

En viktig utgångspunk i alla frågor som rör barn är att barnets bästa ska stå i fokus. Vid bedömningen av vad som är för barnets bästa, tar man hänsyn till en mängd olika omständigheter i det enskilda fallet. Beroende kan även vara hur gammalt barnet är och om det har nått en mogen ålder (runt 12 år) tar man också hänsyn till barnets önskemål. Det är viktigt att notera att man inte kan överlåta eller testamentera bort vårdnaden om sitt barn i händelse av dödsfall.

För att sammanfatta ovan angivna förklaring, kommer ditt barns pappa att få vårdnaden om barnet vid er bortgång enligt FB 6 kap 9 §, om ni fortfarande har gemensam vårdnad. Det är oväsentligt vem du vid din bortgång är gift med, angående vem som ska få vårdnaden om ditt barn. Er sambo kan i detta fall välja ansöka om att adoptera ditt barn, för att vårdnaden automatiskt ska övergå till honom vid er ev bortgång. En adoption kräver dock godkännande av barnets biologiska pappa. Reglerna om adoption finner ni bl.a i FB 4 kap.

Jag hoppas att jag med detta har svarat på dig fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1550)
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

Alla besvarade frågor (85358)