Vårdnad och umgänge

2017-12-10 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag är gravid i vecka 27 och min partner har nyligen velat bryta upp vårt förhållande och flytta ifrån ett gemensamt boende. Vi är inte gifta. Vi har svårigheter att lösa kommunikation och samarbetet i frågan om det kommande barnet och hur vårdnaden/skötseln av barnet ska se ut. Jag känner mig orolig över tanken på gemensam vårdnad av barnet på grund av våra oskiljaktiga meningar om hur vården av barnet ska se ut och vår delade syn på vad som är bäst för barnet hälsa. Jag undrar dels vad som gäller när barnet kommer när det är så litet och kommer (hur jag ser det) vara beroende av amning och mig som moder. Samt ifall vi inte lyckats lösa det mellan oss framöver och fadern fortfarande inte vill bo eller ha en relation med mig om det går att få ensam vårdnad av barnet på grund av samarbetsvårigheter och eller för att barnet är så litet?Samt när barnet kommer och om vi fortfarande har en tvist mellan oss skulle jag känna ett enormt stresspåslag av att ha fadern kommandes och gåendes bara för att han ska se barnet och jag vill kunna vara lugn och trygg känslomässigt inför barnet som då är så litet, vad gäller i detta fall för regler? Finns det tex några regler som skyddar eller så att säga reglerar så att modern och barnet kan få lugn och så vidare under barnets första tid (och hur länge i så fall?) och hur vida fadern har rätt till eller ej att rumpla in i mitt boende under första tiden om det innebär en stress för mig och barnet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag påpeka att när barnet föds är du ensam vårdnadshavare fram tills faderskapet har fastställts genom bekräftelse eller dom och ni ansökt om gemensam vårdnad (eller registrering) (6 kap. 4 § föräldrabalken), eftersom ni inte är gifta (1 kap. 3 § föräldrabalken). I mitt svar utgår jag från att faderskapet är fastställt och att ni har delad vårdnad om barnet.

Ensam eller delad vårdnad

Som jag förstår det önskar du få ensam vårdnad om barnet med hänsyn till kommande samarbetssvårigheter och vill därmed helst ha ensam vårdnad respektive slippa se pappan under första tiden med barnet. För att få ensam vårdnad om barnet med hänsyn till samarbetssvårigheter så är kravet högt ställt, men rätten ska ta hänsyn till det i sin bedömning (6 kap. 5 § föräldrabalken) Enligt tidigare vägledande angörande från Högsta domstolen är det inte tillräckligt med tanken av samarbetssvårigheter eller vardagliga konflikter utan det krävs att vårdnadshavarna inte kan hantera sina delade meningar på ett sätt som är förenligt med barnets bästa. En prövning görs i varje enskilt fall varför jag inte kan ge ett exakt svar men svaret på din fråga kommer kretsa kring en bedömning om vad som är förenligt med barnets bästa (6 kap. 2 a § föräldrabalken)

Enligt NJA 2007 s.382 konstaterade Högsta domstolen att gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet, hantera de delade meningar utan att regelmässigt behöva hjälp utifrån och utan att konflikter ständigt drabbar barnet.

Vad avser första tiden vid barnets födsel

Det är viktigt att inte blanda ihop gemensam vårdnad med barnets boendesituation (6 kap. 14 a § föräldrabalken). Domstolen kan på sidan av beslut om gemensam vårdnad besluta om var barnet ska bo. Beslutet måste vara förenligt med barnets bästa. Eftersom barnet behöver ammas kommer rätten förmodligen besluta om att barnet ska bo hos dig till en början och efter det kan det övergå till växelvis boende.

Skulle det vara så att du får ensam vårdnad om barnet eller att barnet bara ska bo hos dig och ni behåller den gemensamma vårdnaden så har fadern rätt till umgänge. Som jag förstår dig så skulle du uppleva ett sådant umgänge påfrestande till en början innan läget har satt sig på sin plats. Dessvärre finns det ingen regel du kan stödja dig på med den grunden eftersom utgångspunkten är att barnet har behov av båda sina föräldrar. En förälder som barnet inte bor med har rätt att umgås med sitt barn om ingen särskild grund talar emot (6 kap. 15 § föräldrabalken). Vad som avses med särskild grund i denna bemärkelse är bl.a. att barnet riskerar att fara illa.

Jag vill passa på och berätta att ni som föräldrar har rätt till samarbetssamtal anordnade av socialnämnden där de bland annat kan hjälpa till att strukturera upp avtal mellan föräldrarna som rör barnet för att främja situationen (6 kap. 18 § föräldrabalken). Där kan du bland annat tala om för socialnämnden att du upplever det jobbigt att ha fadern springandes fram och tillbaka i ditt boende och utifrån det komma fram till en fungerande lösning. Rätten kan även utse en medlare som kan hjälpa er att nå samförståndslösningar (6 kap. 18 § föräldrabalken). Som avslutande ord vill Jag säga att det är viktigt att komma ihåg att rätten dömer till ensam vårdnad som sista alternativ.

Jag hoppas detta svar var till någon hjälp.

Med vänliga hälsningar!

Julia Zarour
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1821)
2021-11-27 Får familjehemsplacerade barn komma hem till jul?
2021-11-25 Behöver båda vårdnadshavare godkänna en utredning angående dyslexi?
2021-11-20 Hur ändras ett umgängesavtal?
2021-11-14 Kan en förälder som inte har vårdnaden begära gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (97356)