Vårdnad och umgänge

2016-04-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej,Min väns son är missbrukare och har gått med på sluten behandling av sitt missbruk . Sonen har en dotter tre år gammal som han haft sporadisk kontakt med på grund av sitt missbruk. Nu vill han själv ta emot behandlingen och varit drogfri i 10 dagar med stora abstinens besvär. Han vill göra allt detta för sin dotters skull.Fd sambon och mor till flickan har ansökt om ensam vårdnad och fått det beviljat. Sonen vägrar att skriva under med rädsla att aldrig mera få träffa sin dotter . Vad är er experter för åsikt - ska han skriva under och i så fall hur går den juridiska processen till att sonen åter igen ska få vårdnaden. Jag vill tillägga att sonen inte är våldsbenägen och en social, begåvad ung man 23år. På grund av sitt missbruk har han uteblivit från umgänget med dottern ett flertal tillfällen Hans allmän tillstånd är kört i botten och har ett viktras på 26 kg sedan i somras. Som vän till familjen känns det svårt att inte kunna vara mera behjälplig,tar därför tacksamt emot vad ni anser! Tacksamma hälsningarEn nära vän
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om vårdnad och umgänge regleras i Föräldrabalken (FB).

Även om vårdnaden skulle vara ensam för den ena förälder så har barnet enligt 6:15 i regel rätt till umgänge med den andra föräldern. Av 6:15 FB framgår att barnet har rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor med. Rätten kan på talan av en förälder som vill umgås med barnet besluta om umgänge mellan förälder och barnet, 6:15 a FB. Enligt 6:2 a FB ska barnets bästa vara avgörande för beslutet. Att vid upprepade tillfällen inte dyka upp när umgänge bestämts är dock inte positivt för möjligheten till fortsatt umgänge. Detta beteende kallas för umgängesvägran och kan leda till beslut om att umgänget upphör.

Den som inte har vårdnad om ditt barn och vill ha detta kan väcka talan om detta för att åstadkomma ändring i vårdnaden och rätten ska då enligt 6:5 FB besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Enligt 6:2 a FB ska barnets bästa vara avgörande för beslutet.

Att pappan nu inte kommer att ha vårdnad om barnet innebär sammanfattningsvis inte att pappan kommer att missta umgängesrätten med barnet, däremot kan umgängesvägran leda till detta. Att vårdnaden ser ut på visst sätt nu innebär inte heller att pappan inte i framtiden kommer att kunna ansöka om ändring av vårdnaden.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (813)
2021-02-16 Kan man söka enskild vårdnad för att kunna flytta med barnet?
2021-02-06 Vårdnadshavarna är oense om skolvalet
2021-02-04 Frånta förälder umgängesrätt
2021-02-03 Hur ansöker man om gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (89693)