Vårdnad och rätt till umgänge med barn

2017-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
hej, jag och min nya kvinna ska flytta ihop, vi har bara träffats några gånger men båda känner att allt funkar bra. anledningen till att vi flyttar ihop så snart är för att vi bor 80 mil ifrån varann. kan mitt barns mamma neka oss att flytta ihop? hon hotar med att ta dottern ifrån mig isåfall.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ditt barns mamma har inte rätt att neka dig att flytta ihop med din blivande sambo. Hon kan inte heller "ta dottern" ifrån dig, utan det måste i sådana fall göras upp i en vårdnadstvist. Vårdnadstvister regleras i 6 kapitlet Föräldrabalken (1949:381), FB, och utgångspunkten i alla vårdnadsmål är att barnets bästa alltid kommer i första hand. I 6 kap. 2 a § FB stadgas vidare att man vid bedömningen av barnets bästa ska fästa avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. En annan viktig utgångspunkt är den s.k kontinutetsprincipen som stadgas i 6 kap. 1 § FB vilken innebär att man i största möjliga mån ska undvika ingripande miljöförändringar som kan påverka barnets trygghet. Vidare stadgas i 6 kap. 15 § FB en umgängesrätt. Det viktiga att notera med bestämmelsen är att det är barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet. Den förälder som barnet inte bor med, har i de fall då gemensam vårdnad föreligger ett ansvar för att umgänge tillgodoses med den andra föräldern. Även socialnämnden kan föra talan för barnets vägnar om ett barn förvägras möjligheten att träffa båda sina föräldrar. I en situation som din kan det vara klokt att försöka avtala om vårdnaden med barnets mor i enlighet med 6 kap. 6 § FB. Om ni kan komma överens, skall socialnämnden godkänna avtalet förutsatt att det är skriftligt samt att det inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa. Om ni inte kan komma överens, blir nästa steg att ta tvisten till tingsrätten i ett indispositivt tvistemål enligt 6 kap. 5 § FB. Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Carl William Ahlberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?