FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt23/03/2018

Vårdnad och boende när ena föräldern har ett missbruksproblem

Hej, jag har ensam vårdnad om mitt barn sedan hon va 9månader, hon blir 6 år i år.

Nu söker mamman gemensam vårdnad plus boenderätt.

Problemet är så att mamman har psykiska samt missbruksproblem. 2ggr har hon visat prov på droger på det senaste halvåret.

På ett halvår har jag fått två orosanmälningar när min dotter har vistats hos mamman. Min dotter brukar spendera sammanlagt 10v/år pga att vi bor långt ifrån varandra.

Har jag någonting att vara orolig över?

Själv är jag skötsam av mig, har fast jobb.

Hon har inget jobb och dessutom så tycker hon att man inte ska h nåt jobb pga att man har barn.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB)

Jag kommer att dela upp din fråga i två delar. Den första delen kommer att behandla vårdnaden och den andra delen kommer att behandla boendet.

Vårdnad om barnet

Tingsrättens handläggning

Om ett barn står under vårdnaden av endast en förälder och om den andra föräldern vill att det ska vara gemensam vårdnad ska domstolen pröva om du ska fortsätta ha ensam vårdnad eller om det ska ske en ändring av vårdnaden (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen av vårdnaden ska domstolen ta hänsyn till ett antal omständigheter som din och mammans samarbetsförmåga, barnets bästa och barnets vilja (6 kap. 5 § andra stycket FB och 6 kap. 2 a § FB)

Barnets bästa

Inom svensk barnrätt är barnets bästa den viktigaste principen i beslutsfattandet. Det innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande när det gäller frågor om barn. Vid bedömningen om vad är bäst för barnet ska domstolen ta särskild hänsyn till risken för att barnet far illa, barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna och barnets vilja (6 kap. 2 a § FB)

Missbruksproblem

När en förälder har ett missbruksproblem eller i övrigt brister i omsorg av ett barn som kan medföra fara för barnets hälsa eller utveckling ska det ske en ändring av vårdnad. Om det råder gemensam vårdnad ska den förälder som inte har ett missbruksproblem anförtros med vårdnaden (6 kap. 7 § FB).

Slutsats om vårdnaden

Domstolarna brukar sträva efter att det ska råda gemensam vårdnad men om det du säger stämmer är sannolikheten låg att domstolen ska ge mamman gemensam vårdnad. Detta beror på att om det kan finnas en risk att barnet far illa när den ena föräldern har ett missbruksproblem.

Boenderätt

Barnets boende

Vid ensam vårdnad bor barnet som huvudregeln hos vårdnadshavaren (6 kap. 14 a § FB) Domstolarna brukar i bedömningen av barnets boende även ta hänsyn till barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). I denna bedömning brukar domstolen väga barnets behov av en nära och god relation till båda föräldrarna mot barnets behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro, vilket kallas för kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen bygger på tanken att en överflyttning av ett barn till en ny främmande miljö kan vara till skada för barnets utveckling och att barnet därför inte i onödan ska tvingas att flytta.

Slutsats om boende

Med hänsyn till att barnet har bott hos dig i sex år och att mamman har ett missbruksproblem bör det nog inte ske en ändring av boende för ert barn.

Min bedömning

Jag skulle rekommendera dig att ta kontakt med en jurist. Du kan genom Lawline boka tid med en av våra jurister eller få mer rådgivning genom vår telefonrådgivning på telefonnumret 08-533 300 04.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Hittade du inte det du sökte?