Vårdnad och barnets bästa

Min son har en 11-årig dotter som han träffar varannan helg. Mamman är ensam vårdnadshavare och föräldrarna har aldrig levt tillsammans. Min son har under åren försökt få information om dotterns skolgång mm och önskat att få vara med vid samtal. Han har också föreslagit gemensam vårdnad för att kunna vara mer insatt i dotterns liv, och kunna hjälpa till om det behövts. Mamman har hela tiden varit negativ till detta.

Min son funderar nu på att försöka driva igenom gemensam vårdnad, hur ska man se på detta, är det bra eller dåligt för de inblandade?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, umgänge och boende finns till största delen reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Barnets bästa
Som utomstående så är det svårt att veta vad som är det bästa för er familj, men det som alltid bör vara i fokus är barnets bästa. Dottern har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran vilket följer av FB 6:1. Det är inte föräldrarna som har rätt till umgänge med sitt barn utan barnet som har rätt till umgänge med sina föräldrar.

Barnets vårdnadshavare, dotterns mor, har ett ansvar för dotterns personliga förhållanden och ska se till att hennes behov blir tillgodosedda, FB 6:2 st. 2. I frågor som rör beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande där man bl.a. ska ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, FB 6:2 a st. 1.

Generellt sätt brukar man göra bedömningen att barn mår bäst av fasta rutiner där de får träffa båda sina föräldrar, men detta varierar från familj till familj.

Råd
I första hand råder jag din son att prata med dotterns mor ännu en gång och försöka förklara hans syn och önskemål samt lyfta fram vikten av dottern har en rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Se om han inte kan kontakta familjerätten i hans kommun eller alternativt socialnämnden för råd. I en del fall kan de hjälpa till att anordna möten eller erbjuda samarbetssamtal kring frågor som rör vårdnad, umgänge och boende, FB 6:18.

Genom samtalen kan föräldrarna under sakkunnig ledning få hjälp att nå fram till en överenskommelse. Dessa samarbetssamtal är frivilliga och de förutsätter att båda samtycker till samtalen. I det fall samtalen inte fungerar kan domstolen utse en medlare som ska försöka få dem att nå en samförståndslösning där utgångspunkten är barnets bästa, FB 6:18 a.

Om ovanstående alternativ inte är aktuella i dagsläget kan din son väcka talan i domstol om gemensam vårdnad, men denna process kan bli lång och svår för alla inblandade och risken finns att relationen mellan föräldrarna förvärras samt att dottern tar skada.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Klicka här för att boka tid.

Vänligen,

Emma FurwedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000