Vårdnad och barnets bästa

2018-01-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Min son har en 11-årig dotter som han träffar varannan helg. Mamman är ensam vårdnadshavare och föräldrarna har aldrig levt tillsammans. Min son har under åren försökt få information om dotterns skolgång mm och önskat att få vara med vid samtal. Han har också föreslagit gemensam vårdnad för att kunna vara mer insatt i dotterns liv, och kunna hjälpa till om det behövts. Mamman har hela tiden varit negativ till detta. Min son funderar nu på att försöka driva igenom gemensam vårdnad, hur ska man se på detta, är det bra eller dåligt för de inblandade?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, umgänge och boende finns till största delen reglerat i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Barnets bästa
Som utomstående så är det svårt att veta vad som är det bästa för er familj, men det som alltid bör vara i fokus är barnets bästa. Dottern har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran vilket följer av FB 6:1. Det är inte föräldrarna som har rätt till umgänge med sitt barn utan barnet som har rätt till umgänge med sina föräldrar.

Barnets vårdnadshavare, dotterns mor, har ett ansvar för dotterns personliga förhållanden och ska se till att hennes behov blir tillgodosedda, FB 6:2 st. 2. I frågor som rör beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande där man bl.a. ska ta hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, FB 6:2 a st. 1.

Generellt sätt brukar man göra bedömningen att barn mår bäst av fasta rutiner där de får träffa båda sina föräldrar, men detta varierar från familj till familj.

Råd
I första hand råder jag din son att prata med dotterns mor ännu en gång och försöka förklara hans syn och önskemål samt lyfta fram vikten av dottern har en rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Se om han inte kan kontakta familjerätten i hans kommun eller alternativt socialnämnden för råd. I en del fall kan de hjälpa till att anordna möten eller erbjuda samarbetssamtal kring frågor som rör vårdnad, umgänge och boende, FB 6:18.

Genom samtalen kan föräldrarna under sakkunnig ledning få hjälp att nå fram till en överenskommelse. Dessa samarbetssamtal är frivilliga och de förutsätter att båda samtycker till samtalen. I det fall samtalen inte fungerar kan domstolen utse en medlare som ska försöka få dem att nå en samförståndslösning där utgångspunkten är barnets bästa, FB 6:18 a.

Om ovanstående alternativ inte är aktuella i dagsläget kan din son väcka talan i domstol om gemensam vårdnad, men denna process kan bli lång och svår för alla inblandade och risken finns att relationen mellan föräldrarna förvärras samt att dottern tar skada.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att boka tid hos en av våra jurister på Lawlines Juristbyrå. Klicka här för att boka tid.

Vänligen,

Emma Furwed
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98657)