Vårdnad och barnets bästa

2018-01-16 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min ex-fru har flyttat isär. Vi har gemensam vårdnad. Hon valde att flytta 3.5 mil bort från bostaden som vi gemensamt skaffade när det begav sig. Nu vill hon att barnen ska flytta till henne och därmed byta skola och förskola för att det skulle passa hennes arbete bättre då hon arbetar oregelbundna tider och att det finns ett dygnet-runt-öppen fritidshem/förskola i orten som hon bosatt sig på. Hon vill därmed att jag ska köra barnen 15 mil varje dag istället för 3 mil de veckorna jag har barnen. Detta för att jag innehar ett körkort och en bil och hon har vare sig körkort eller bil. Jag har i praktiken skött om barnen själv de senaste 9 månaderna pga. min ex-frus psykiska ohälsa. De går i skola och dagis på samma ort som jag bor i. Kan hon flytta och begära att barnen ska bo hos henne bara för att det underlättar för henne men försvårar för mig? Hon har själv gjort det aktiva valet att flytta ifrån orten där barnen går i skola och bor.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag har lite svårt att förstå de exakta omständigheter som du beskriver, men ska försöka ge ett generellt svar härunder.

När det kommer till tidigare partners som har barn gemensamt och som tillsammans ska bestämma saker som vårdnad, boende och umgänge för barnet så är utgångspunkten alltid vad som är bäst för barnet, inte vad som är bäst för föräldrarna.

Det är såklart inte alltid en lätt sak att avgöra vad som är "barnets bästa" och ofta har föräldrarna olika synpunkter för vad som är bäst för deras barn.

I föräldrabalken 6 kap 2 a § står det att det är barnets bästa som ska vara avgörande i beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge. Vad som faktiskt är "barnet bästa" definieras inte i lagen, utan det kan såklart variera från fall till fall. Det viktiga är att inga andra intressen får gå före barnets intresse. Föräldrarna behöver alltså sätta barnets bästa före sina egna intressen.

Att din ex-fru har flyttat bort, som du berättar, och att det är mer bekvämt för henne om barnen byter skola är alltså inte något som hon själv kan bestämma. Utan det är ju något som ni gemensamt ska komma överens om, och om det blir en flytt för barnen ska det vara för att det ligger i just barnens intresse.

Helst ska föräldrarna komma överens om detta själva, vad som är bäst för er och era barn. Men om det inte alls går att nå en överenskommelse så får ni vända er till en domstol som får avgöra saken om hur vårdnaden ska se ut. Domstolen kommer då se till vad som ligger i barnens intresse, om det är lite äldre barn går det att ta hänsyn till vad de själva säger att de vill. Utgångspunkten är att det är barnets bästa att få ha kontakt med båda sina föräldrar, men om en av föräldrarna inte visar sig samarbetsvillig och uppenbart vill ha det på ett visst sätt för att tillfredsställa sina egna intressen så kommer domstolen se negativt på detta.

För att sammanfatta är det bästa om föräldrarna kan sätta sina egna intressen åt sidan och tillsammans komma överens om hur de ska göra med umgänget för barnen. Om de inte lyckas göra detta är nästa steg att gå till domstol och låta rätten avgöra vad som blir bäst. Din ex-fru kan dock inte tvinga barnen att flytta utan din medverkan, särskilt inte om en flytt inte är vad som är "bäst" för barnen. Det kan, baserat på din berättelse, mycket väl ligga i barnens intresse att istället bo kvar hos dig.

Om du har fler frågar är du välkommen att skriva till oss igen,

Hälsningar //

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98701)