Vårdnad och barnets bästa

2017-02-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Min son som är två åring ser inte sin pappa så ofta. Snart rättegången andra gång. Min exman har inte inga ombud med sig och kan han få ensam eller gemensamt vårdnad? Pappan vill inte skriva på pass ansökan pga han tänker att jag kan ta barnet och flyr från Sverige för alltid. Men det är inte sant pga jag kom här som asyl sökande och vill inte min son hämnas det land som jag växte upp. Vad tycker ni kan jag få ensam vårdnad? Anonym
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline!

Vid vårdnadsfrågor är det barnets bästa som är den centrala punkten. Detta stadgas i 6 kap. 2a § Föräldrabalken, där stadgas att alla frågor avseende vårdnad och umgänge ska beslutas utifrån barnets bästa. Mot bakgrund av din fråga är det svårt att helt avgöra vad som är fallet här, är barnet skriven på en förskola än, vart i sådana fall? Rätten brukar ogärna vilja förflytta barn från en redan existerande förskola/skola. Av 6 kap. 2a § framgår även att vid avgörande vad som är barnets bästa skall det särskilt läggas vikt vid att barnet inte far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt till båda föräldrarna. Mot den information som du beskrivit i frågan är det svårt att helt kunna säga vad utfallet kan bli. Med tanke på att lagen föreskriver en god kontakt till båda föräldrarna så är det snarare undantag än regel att en förälder ges ensam vårdnad.

Hoppas att detta gav någon klarhet!

Med vänliga hälsningar,

John Edgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95761)