Vårdnad barn

Min fru och jag har bråkat väldigt mycket sista tiden, ett av de stora problem som jag inte insett förrän nyligen är att jag är alkoholist. Vi bråkade och jag sa till henne att nu får det vara bra, jag vill att du flyttar ut, okej sa hon med då tar jag med mig barnen. Hon drog till Socialen och sa att jag har hotat och kränkt henne enligt kvinnofridslagen. Vilket är helt felaktigt, vi har bråkat mycket och kallat varandra namn men det gäller båda. Hon fick då en lägenhet av Socialen och de håller på med en utredning, då jag inte har gjort något annat än att vara arg och full är jag rätt säker på att socialen går på min linje. Barnen har också vittnat om att de har sett oss bråka men att det är båda som bråkar, de har också sagt att jag blir arg. Någon fysiskt våld här aldrig förekommit mot varken varandra eller barnen. Efter att hon flytta ut har jag inte druckit en droppe och går på antabus. Jag kommer aldrig dricka igen. Socialen har framfört barnens önskan till henne att träffa mig men hon vägrar. Har brutit all kontakt med mig och hela min familj samt våra vänner, hon har blockat mig på alla instanser som finns samt blockat barnen på alla instanser. Jag har beställt tid för samarbetssamtal men hon vägrar att komma dit. Hon söker nu ensam vårdnad av barnen pga att jag är en hotbild mot dem. Kan man göra så här? Vad jag läser på sidor så tar rätten väldigt hårt på att hon inte låter mig träffa mina barn och hon använder dem som spelbrickor för att såra mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan konstateras att din fråga rör vårdnaden av barn, vilket innebär att det är föräldrabalken (FB) som aktualiseras. Denna hittar du här.

Utifrån vad du beskriver tolkar jag det som att ni, du och barnens mamma, för tillfället har gemensam vårdnad om era barn. För att få till en ändring av vårdnadsansvaret kan talan väckas i tingsrätten om förändring av vårdnaden, (se FB 6:5), vilket barnens mamma nu gjort.

Vad tingsrätten kommer att besluta i ett fall som detta är svårt att avgöra i förväg, och det krävs en ingående bedömning av alla de relevanta omständigheter som finns i just ert fall. Som utgångspunkt är det barnets bästa som ska vara styrande i mål som rör barn. Detta följer av FB 6:2a, och säger egentligen ingenting om vad som gäller i det enskilda fallet om inte en prövning utifrån dess specifika omständigheter görs. Med detta sagt vill jag betona att det rör sig om en bedömning som är mer ingående än vad som är möjligt utifrån de uppgifter jag fått nu, men vissa särskilt viktiga punkter som påverkar bedömningen vad gäller vårdnadstvister kommer redogöras för närmare nedan. Som du själv nämner, är en sådan avgörande punkt hur väl föräldern samarbetar i angelägenheter och frågor som rör barnet/barnen. Utifrån vad du berättar skulle vad barnens mamma gör när hon t.ex. bryter kontakt med dig för att du inte ska kunna umgås eller kontakta barnen vara en omständighet som talar till hennes nackdel.

Sammanfattningsvis är det utifrån vad som är barnets bästa som en eventuell förändring av vårdnadsansvaret kan ske. En bedömning görs i det enskilda fallet av tingsrätten, som kan besluta om ensam vårdnad av barnet om rätten finner att det är förenligt med barnets bästa. Att ge något besked i hur vårdnadsfrågan kommer lösas vid tingsrätten blir mot bakgrund av ovanstående svårt att närmare spekulera i, även om det som du också själv är inne på, är av stor betydelse för bedömningen hur väl föräldern samarbetar i frågor som rör barnet/barnen.

Hoppas det var svar på din fråga! Återkom annars gärna.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000