Vårdnad av barn vid vårdnadshavares bortgång

2016-03-08 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är ensamstående med min son på 5 mån. Om jag skulle förolyckas eller bli sjuk så jag inte är kapabel ta hand om min son vill jag att min syster i sånt fall får vårdnaden. Pga jag är själv är det väl lagligen min mamma som s k ärver mig men då hon är 73 år känns min syster lämpligare.Kan jag bara skriva ett dokument väldigt enkelt med min önskan samt våra namn och personnr och få det bevittnat och detta dokument kommer gälla om något skulle drabba mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen kring vårdnaden av barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Beroende på huruvida det finns en annan förälder eller inte spelar roll i hur din situation kommer utspela sig ifall du skulle förolyckas, men eftersom du skriver att du är ensamstående utgår jag ifrån att det inte finns någon annan förälder.

Om du eventuellt förolyckas ska, enligt 6 kap. 9 § andra stycket FB, rätten på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden till barnet åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Enligt 6 kap. 10 a § första stycket FB ska den vårdnadshavare som utses vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Om du som förälder särskilt har önskat att någon ska utses till vårdnadshavare ska detta följas, om det inte är olämpligt, 6 kap. 10 a § fjärde stycket FB. Exempelvis om barnet nått en tillräcklig mognad och motsätter sig att den tilltänkta personen förordnas som vårdnadshavare, kan det inte anses lämpligt att förordna honom eller henne. Du kan alltså inte genom ett dokument "överlåta" vårdnaden av ditt barn om du skulle förolyckas, du kan endast önska vem du vill ska ha vårdnaden.

Hela tiden kommer rätten ha 6 kap. 2 a § FB i åtanke som stadgar att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Rätten ska även enligt samma paragraf vid denna bedömning ta hänsyn till om det finns risk för att barnet far illa. Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Sammanfattningsvis kan sägas att om du genom ett dokument som du förvarar i säkert förvar skriver ned att du önskar att din syster får vårdnaden av ditt barn om du förolyckas så bör det följas av rätten när de förordnar en vårdnadshavare, om det inte kan anses lämpligt att förordna henne. Detta är dock inget bindande dokument och rätten kommer alltid enligt 6 kap. 2 a § FB se till barnets bästa vid beslut om vårdnad.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88309)