Vårdnad av barn utom äktenskap

2016-04-19 i Barnrätt
FRÅGA
Är gravid vill gifta mig,men det är ej barnets pappa hur blir det med vårdnaden,vem får gemensam vårdnad,hur blir det med pappan vilka rättigheter har han ?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom Du och barnets far inte är gifta kommer vårdnaden om ert barn tillfalla dig ensam, vilket framgår av 6 kap. 3 § föräldrabalken (FB). Barnets far kommer således inte vara vårdnadshavare. Detta gäller oavsett om du gifter dig med någon ny eller inte.

Fadern kan väcka talan vid domstol om att vårdnaden ska bli gemensam eller att den ska överflyttas till honom ensam, 6 kap. 5 § FB. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, kan inte rätten besluta att vårdnaden ska bli gemensam. Föräldrarnas samarbetsförmåga angående frågor som rör barnet beaktas vid en sådan prövning. Vidare är det viktigt att påpeka att barnets bästa alltid ska vara vägledande vid beslut som rör barnet i fråga, 6 kap. 2 a § FB.

Vårdnaden kommer alltså vara enbart din så länge barnets far inte väcker talan. Ni har dock möjlighet att tillsammans avtala om eller anmäla önskan om gemensam vårdnad om ni skulle vilja det. Skulle det bli en vårdnadstvist har jag svårt att uttala mig eftersom det krävs väldigt detaljerad och djupgående information om samtliga omständigheter rörande föräldrarna och deras relation till barnet och varandra för att kunna göra någon som helst bedömning. Det bör dock erinras att barnets bästa alltid ska vara det avgörande vid sådan tvist.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1547)
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval

Alla besvarade frågor (85240)