Vårdnad av barn och flytta utomlands

2017-01-25 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, Jag är en ogift mamma som råkat bli gravid av en one night stand. Pappan till barnet var ingenstans. Jag har ensamvårdnad så klart och nu funderar jag att flytta utomlands. Kan han stämma mig medan jag inte bor i Sverige? För någon anledning vill han ha delad vårdnad och jag vägrar. Kan han nå eller vinna på ngt medan jag bor utomlands? Han kan inte tvinga mig att bo i Sverige. Spelar det någon roll om jag eller mitt barn är eller inte är svensk medborgare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om vårdnaden

Enligt 6 kap. 5§ FB så ska domstolen fatta beslut om frågor som rör vårdnaden om någon eller båda föräldrarna yrkar på det. Pappan kan i det här fallet alltså lämna in ett ärende till domstolen där domstolen då har att besluta om vårdnaden ska vara gemensam eller att någon ska ha ensam vårdnad. Han måste även bekräftas vara fadern genom dom eller bekräftelse för att kunna räknas som förälder i juridisk mening (faderskapsbekräftelse)


Umgängessabotage

När det gäller frågor där barn är inblandade är utgångspunkten alltid barnet bästa, 6:2a§ FB. Inga andra intressen får komma i vägen för detta, rättvisa mellan föräldrarna spelar alltså ingen roll. Ett beslut att flytta utomlands, med ditt barn, kan spela roll vid utgången av en vårdnadstvist. Detta därför att det anses vara det bästa för barnet, om båda föräldrarna är lämpliga, att barnet ska ha kontakt och umgänge med båda föräldrarna. Om inte gemensam vårdnad är möjligt så ska barnet ändå så långt som möjligt ha en umgängesrätt med den andre föräldern. En väldigt viktig faktor när det gäller val av vårdnadshavare är då den förälder som bäst underlättar för barnet att träffa den andre föräldern. Ett beslut att flytta utomlands kan då räknas som umgängessabotage och vara till din nackdel i en vårdnadstvist där pappan då kan få ensam vårdnad.

Å andra sidan är detta bara en faktor i en helhet. Det faktum att barnet har bott hos dig hela sitt liv och du alltid haft ensam vårdnad är ene tung faktor till att det ska vara så även i fortsättningen, då det anses viktigt för ett barn, särskilt i ung ålder, att ha kontinuitet i sitt liv.

Detta är en komplex fråga som kräver en stor utredning men sammanfattningsvis kan sägas att ditt beslut att flytta utomlands kan ha påverkan på utgången på en vårdnadstvist. Jag skulle rekommendera dig att höra med socialtjänsten och se vad dom har att säga om din situation.

Huruvida ditt medborgarskap spelar någon roll kan jag tyvärr inte svara på.

Marcus Carlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?