Vårdnad av barn med ”tuff” ekonomi

Tjena!

Jag har en vän som är mamma till en dotter på 3-4 år.

Pappan har flyttat 4 mil ifrån henne, har en ny tjej och ett bonusbarn, och har därefter dottern varannan vecka.

Mamman har haft svårt med ekonomin sen dem separera, men det har inte påverkat barnet på något tänkbart sett överhuvudtaget.

Pappan vägrar samarbeta/kompromissa med vart dottern skall vara under vissa högtider och dylikt. Bara för att han själv inte får välja allt gällande dottern, så har han börjat hota med att han ska ha ensam vårdnad. Vilket i sin tur lämnar mamman i ett läge av total rädsla och förtvivlan.

Mamman är orolig att han ska använda hennes ekonomiska situation för att "ta" dottern från henne.

Dottern må vara ung men visar tydligt att hon inte vill vara med någon annan än mamman.

Dottern mår förövrigt bra och har god relation med bägge föräldrarna i den nuvarande situationen.

Behöver hon vara orolig pga sin ekonomiska situation eller är detta bara helt ogrundade påhopp av pappan?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Om moderns ekonomi inte har påverkat barnet sedan separationen borde det inte påverka moderns vårdnadsrätt. Barnets grundläggande behov i form av omvårdnad, trygghet och god uppfostran ska vårdnadshavaren tillgodose, enligt 6 kap 1 § föräldrabalken. Föräldern har även en lagstadgad skyldighet att kunna försörja barnet, enligt 6 kap 2 § föräldrabalken. Så länge en "tuff ekonomi" inte går ut över barnets grundläggande behov av trygghet bör modern enligt min bedömning inte vara orolig för att hon förlorar vårdnaden.


Barnets bästa

Vill fadern ha ensam vårdnad om dottern måste han väcka talan om det i rätten. Vid bedömningen av vem som föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet fäster domstolen stor vikt vid vad som är det bästa för barnet, enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken. Vid bedömningen av barnets bästa beaktas en mängd olika faktorer såsom; risken för övergrepp, att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller far illa. Hänsyn tas också till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Barnets vilja ska också tas hänsyn till med beaktande av barnets ålder och mognad.Gemensam vårdnad

Vid bedömningen av ensam eller gemensam vårdnad av barnet fäster domstolen stor vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga. Domstolen uttalade i mål NJA 2007 s. 382 att gemensam vårdnad inte är förenligt med barnets bästa ifall föräldrarna har stora samarbetssvårigheter. Vad som är bra att vara medveten om är att domstolen inte får besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det, enligt 6 kap 5 § 2 st. föräldrabalken.


Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig! Jag hoppas att situationen ordnar upp sig!Med vänlig hälsning,

Catharina SåmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”