Vårdnad av barn - boende

Hej, ja undrar, vad händer om min dotter, som är 14 år helt plötsligt bara packar de hon har hos sin mamma, flyttar till mig, bor hos mig heltid går kvar i samma skola mm å allt, men mamman har ensam vårdnad, Min dotter inte trivs där, hon vill bo hos mig, å gör så, men vad händer, rent juridiskt osv, jag vill ju inte kasta ut min dotter som ja älskar kan min älskade dotter bo kvar hos mig, eller vad händer, snälla svara på, min fråga fortast möjligt.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Eftersom din dotters mamma för närvarande är barnets vårdnadshavare så är det hon som bestämmer var din dotter skall bo. 

Rätten kan i enlighet med 6 kapitlet 14a§ föräldrabalken som du hittar https://lagen.nu/1949:381 , besluta på talan av en av föräldrarna, om båda har vårdnaden, var barnet skall bo. I det fall man inte har vårdnaden, som i ditt fall, har man därför inte möjlighet att föra talan om boende. Vill man föra talan om var barnet skall bo krävs det därför att man är vårdnadshavare. 

Skulle det vara så att mamman till din dotter samtycker till en gemensam vårdnad kan ni skriva ett avtal som socialnämnden måste godkänna för dess giltighet, 6 kapitlet 6§ föräldrabalken. Om hon skulle motsätta sig en gemensam vårdnad av er dotter kan du ansöka hos rätten om detta 6 kapitlet 5§ föräldrabalken. 

Föräldrabalken stadgar att barnets bästa är avgörande i alla frågor. I tvister om vårdnad och liknande har barnet, om denne har rätt ålder och mognad, rätt att höras. Huvudregeln är att barnets bästa är att föräldrarna har gemensam vårdnad, vilket innebär att du kan ha goda chanser att få vårdnad om din dotter, om de anser att det är hennes bästa. Dock kan det vara problematiskt om hon har bott länge hemma hos sin mamma, eftersom man då är rädd att det kan bli en svår omställning för barnet att byta från att bo hos den ena föräldern till att bo hos den andra. Eftersom hon har möjlighet och gå kvar på samma skola och vistas i samma omgivning kan detta dock tala för möjligheten att få gemensam vårdnad. Men som ovan sagts måste detta prövas. Eftersom du inte är hennes vårdnadshavare och därför inte bestämmer i angelägenheter som berör din dotter är det därför mamman som bestämmer var hon skall bo, vilket innebär att du inte har rätt att låta din dotter bo kvar hos dig om mamman motsätter sig detta. 

Är gemensam vårdnad inte aktuell vill jag uppmärksamma dig på att det krävs väldigt mycket för att vårdnaden skall gå över från modern till dig om du väcker talan om detta. 

För att hantera denna situationen bäst vill jag rekommendera dig att få till stånd ett samtal med din dotters mamma och försöka reda ut situationen. Är hon inte intresserad av en eventuell gemensam vårdnad av någon anledning gör du bäst i att kontakta en advokat för att föra din sak. Genom att samråda med en advokat kan du få ytterligare svar på hur du borde gå tillväga. 

Vänligen, 

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000