Vårdnad av barn

2016-03-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur kan jag ändra från gemensam vårdnad till ensam vårdnad min dotter har bott hos mig sen hon föddes och pappan bor i Finland och har inte träffat eller hälsat på henne sen hon var fem .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen som reglerar hur vårdnaden ska fördelas är föräldrabalken (FB), kap. 6. Det smidigaste sättet för er är om du och din dotters pappa kan komma överens om att du ska ha ensam vårdnad. Gör ni det kan ni avtala om det, se 6:6 FB. Avtalet ska vara skriftligt och det ska skickas in till socialnämnden som ska godkänna det. Det är mycket smidigare att avtala och komma överens än att behöva gå till domstol. Domstolsärenden kan dessutom bli dyra.

Ett avtal enligt 6:6 FB som har godkänts av socialnämnden är att likställa vid en dom, och kan verkställas av tingsrätten, se 21:1 FB.

Kan du och din dotters pappa inte komma överens om vårdnaden, kan du föra en talan om att du vill ha ensam vårdnad i tingsrätten, se 6:5 FB. Vid bedömningen om du kan få ensam vårdnad eller inte läggs stor vikt vid vad som är bäst för barnet, 6:2a FB. Barnets bästa baseras bl.a. på barnets vilja och vikten av att ha en god relation med båda sina föräldrar. Då jag inte vet hur gammal din dotter är, och hur lite pappan faktiskt har varit närvarande i hennes liv, har jag svårt att uttala mig om hur det kommer gå i ditt fall. Utifrån den information som du anger i frågan skulle jag gissa att det inte behöver bli svårt för dig att få igenom en tala om ensam vårdnad, då pappan bor i Finland och inte har träffat sin dotter så mycket.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar och känner att du har fått klarhet i frågan. Återkom om du har andra frågor.

Vill du ha hjälp att upprätta ett avtal vill jag hänvisa dig till vår samarbetspartner, Familjens Jurist. De är experter inom familjerätt och alla frågor som rör det.

Ha en bra dag!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84241)