Vårdnad av barn

Jag har 2 barn som är 7 och 9. Jag och barnens pappa flyttade isär när barnen var ca 2 och 4. Har haft varannan vecka. Jag känner att det inte alls funkar och skulle vilja att umgänget förändras till att dom är hos sin pappa varannan helg. Problemen har bara eskalerat sen de började skolan och ansvaret ökat. Läxor sköts inte, han tar dom inte till aktiviteter, inga fasta måltider, ibland säger min dotter att dom endast får kakor och macka till middag. Dom har inga fasta läggtider och har mer och mer svårt att anpassa sig till att ha så olika hem. Det börjar märkas i skolan och även hemma. Han har Heller ingen koll på dom och låter dom springa ute sent själva, låter dom kolla på otäcka vuxenfilmer osv. Der finns massor mer problem men får inte med allt på 1500 tecken.

Har jag någon chans att vinna i rätten ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Som huvudregler gäller att båda föräldrarna har vårdnaden om ett barn, om rätten inte bestämt annat, se Föräldrabalken (FB) 6:2. I FB 6:3 2 st. framgår att båda föräldrarna har vårdnad om barnet, också efter äktenskapsskillnad. Den som har vårdnaden om barnet ansvarar för att barnet omvårdas, får en trygghet och en god fostran, se FB 6:1-2. Enligt det som du har berättat låter det inte som din ex-man tar det ansvaret.

Beslutet om hur vårdnaden ska fördelas tar rätten, se FB 6:5. I fall som ditt, där ena föräldern inte verkar tar sitt fulla ansvar för barnet och där barnets hälsa och utveckling sätts ur spel, kan rätten anförtro dig till ensam vårdnadshavare, FB 6:7.

I alla beslut som fattas i frågor kring barn, skall största vikt alltid läggas vid vad som är bäst för barnet. Vid en sådan bedömning beaktar rätten barnets egen vilja, om det finns någon risk för att barnet far illa, samt barnets behov av att ha en nära kontakt med båda sina föräldrar,FB 6:2a.

Kommer du och din ex-man inte överens om hur vårdnaden ska fördelas får ni eller du begära att rätten beslutar i frågan. Jag har dessvärre svårt att förutse hur rätten kommer besluta i ditt specifika fall utan att ha all fakta. Viktigt att komma ihåg är att en rättsprocess är både tidskrävande men framförallt också krävande för alla inblandade, speciellt för barnet.

Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till vår samarbetspartner, Familjens jurist som har jurister som är specialiserade inom familjerätt.

Med vänlig hälsning,

Anna PieschlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000