Vårdnad av barn

2015-01-20 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min fd har en 4-årig pojk ihop och har gemensam vårdnad, för ca 2 år sedan flyttade hon till Kvänum och numera bor han där på veckorna och hos mig varje helg. Jag hämtar och lämnar för hon sa att enligt lag ska jag stå för det, stämmer detta? Vilka rättigheter har jag? Och när det gäller tider för lämning så kommer vi inte överens om denna, vad kan jag göra då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Bestämmelserna om vårdnad av barn återfinns framförallt i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel som du hittar här.

Vid alla frågor som rör vårdnaden av ett barn utgår lagen alltid från barnets bästa. (6:2a FB). Alla beslut och ändringar i vårdnaden, eller annat som kan komma att påverka barnet ska göras med beaktan av barnets bästa.

Är du missnöjd med hur vårdnaden är uppdelad i dagsläget kan du vända dig till rätten, för att få frågan prövad. (6:5 FB). Vid avgörandet av frågor rörande vårdnadens uppdelning kommer rätten att fästa stor vikt vid barnets bästa. Andra faktorer som kan komma att vara av betydelse är exempelvis föräldrarnas förmåga att samarbeta. Dock råder jag dig och din före detta att försöka komma fram till en lösning utan att behöva gå till rätten. Detta då en process kan vara väldigt påfrestande för såväl er, men framförallt för er son.

Vad gäller din före dettas påstående om att du enligt lag ska hämta och lämna er son, så finns det inget i lagen som säger det. Återigen handlar det om för er som föräldrar att samarbeta och ta beslut som ser till er sons bästa.

Jag hoppas att mitt svar ger dig en första vägledning. Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du vänder dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (733)
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad
2020-06-29 Vårdnaden av barn
2020-06-29 Vårdanden av barn

Alla besvarade frågor (81705)