Vårdnad av barn

Hej Jag är mormor åt 3 stycken på 2-3 år nu är det så att pappan vill inte ha barnen något mer men han vägrar att skriva över vårdnaden fast han säger att han inte ens känner nåt för barnen och vill inte ha dom alls nå mer! Detta är så tragiskt allra helst för barnen, hur ska min dotter gå till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett barn har, enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB), rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran och detta är vårdnadshavarnas (eller ensam vårdnadshavares) ansvar, enligt 6 kap. 2 § FB. Se 6:1 och 6:2 FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P1 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2.

När det är fråga om vårdnad av barn och den ena föräldern vill få ensam vårdnad av barnen/barnet blir reglerna i 6 kap. FB aktuella.

I detta fall där pappan inte är villig att skriva över vårdnaden, blir nästa steg att ansöka om ensam vårdnad av barnen. Det framgår av 6 kap. 5 § FB att en vårdnadshavare som vill få ensam vårdnad ska ansöka om detta hos en domstol. Den centrala frågan i domstolens beslut om upplösning av gemensam vårdnad är vad som är barnets bästa, som står stadgat i 6 kap. 2a § FB. Det ska bl.a. beaktas om barnet/barnen eller annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp, att barnet/barnen riskerar kidnappas, hålls kvar mot sin vilja eller på annat sätt far illa samt barnets/barnens behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Se 6:5 FB och 6:2a FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5 och https://lagen.nu/1949:381#K6P2a.

Enligt 6 kap. 5 § 2 st. FB ska även föräldrarnas samarbetsförmåga beaktas. I detta fall är det tydligt att pappan inte vill samarbeta. Det krävs emellertid att problemen är djupt rotade och det handlar om svåra samarbetsproblem, t.ex. att den ena vårdnadshavaren har misshandlat den andra vårdnadshavaren. Samarbetsproblemen ska visa att den gemensamma vårdnaden inte är barnets/barnens bästa. Se 6:5 2 st. FB, https://lagen.nu/1949:381#K6P5S2.

Det som kan tala för ensam vårdnad är om pappan är så pass frånvarande att han missar viktiga beslut rörande barnen och på så sätt brister i sitt ansvar enligt 6:1 FB.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”