Vårdnad av barn

2020-11-30 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Måste ett femårigt barn till skilda föräldrar umgås med båda två varannan vecka, även om denna själv inte vill? Anledningen kan vara att den ena föräldern slår och kränker och bara behandlar barnet illa, något som den andra föräldern som inte gör så håller med barnet om.
SVAR

Hej,

Det framgår inte av frågan om ni har gemensam vårdnad eller inte, men eftersom barnet bor varannan vecka kommer jag utgå från att ni har det.

Enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det som framförallt beaktas i er fråga är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om den ena föräldern har gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen som är en fara för barnet, så ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om ena föräldern vill ha ändring av vårdnaden kan den enligt st. 3 kan få frågan prövad.

Dock gäller det att rätten ska ta hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap 2a § 3 st. Eftersom barnet i frågan är ganska ungt kommer det att påverka vilken hänsyn rätten tar till barnets egen vilja.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (826)
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?
2021-04-06 Kan en stöld innebära förlorad vårdnad om barn?

Alla besvarade frågor (91320)