Vårdnad av barn

Hej! Måste ett femårigt barn till skilda föräldrar umgås med båda två varannan vecka, även om denna själv inte vill? Anledningen kan vara att den ena föräldern slår och kränker och bara behandlar barnet illa, något som den andra föräldern som inte gör så håller med barnet om.

Lawline svarar

Hej,

Det framgår inte av frågan om ni har gemensam vårdnad eller inte, men eftersom barnet bor varannan vecka kommer jag utgå från att ni har det.

Enligt 6 kap. 2a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det som framförallt beaktas i er fråga är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om den ena föräldern har gjort sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen som är en fara för barnet, så ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. 6 kap. 7 § föräldrabalken. Om ena föräldern vill ha ändring av vårdnaden kan den enligt st. 3 kan få frågan prövad.

Dock gäller det att rätten ska ta hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, 6 kap 2a § 3 st. Eftersom barnet i frågan är ganska ungt kommer det att påverka vilken hänsyn rätten tar till barnets egen vilja.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000