FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/06/2015

Värdet på aktier vid bodelning

Hej

Jag ligger i skilsmässa. Vi skickade in papper/registrerade till tingrätten i april och sedan är det 6 mån väntetid då vi har en son under 16 år.

Vi gjorde uppskattning av våra tillgångar och skulder samtidigt i April men aldrig uppdelning av de finansiella tillgångarna då vi inte har utträde från vår gemensamma lägen förrän i Aug och får loss pengar. Ingen har kontanter att lösa ut varandra innan.

Mitt ex har en aktieportfölj som värderades t ex 100 Tkr i April.

Vilket värde på aktieportföljen gäller när vi ska justera de finansiella tillgångar i Aug (utträde ur lägenheten)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid vilken tidpunkt en aktieportfölj ska värderas finns inte reglerad i lag. Vid bedömning av praxis kan en slutsats dras att det är tidpunkten när boet är utrett som värderingen ska göras. (NJA 1997 s. 674) Detta gäller förutsatt att ni inte själva kan komma överens om vid vilken tidpunkt värderingen ska göras. Värdet kan komma att justeras av eventuella latenta kapitalskattskulder som den make som får aktierna kan drabbas av.

Vänligen,

Fabian LidåkraRådgivare