Värderingstidpunkt i samband med bodelning

2016-03-19 i Bodelning
FRÅGA
vi köpte en bostads rätt för 300000, renoverade för 150000. är nu värderad till 600000. Hur mycket ska jag lösar ut min man för vid skilsmässan.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du ska lösa ut din man enligt överenskommelse eller annars enligt en summa som motsvarar hälften av bostadsrättens värde så nära inpå tiden för bodelningens förrättande (för tillfället 300.000 kr).

Vid händelse av skilsmässa ska en bodelning göras i vilken det ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § äktenskapsbalken, "ÄktB"). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan vara t.ex. egendom som till följd av äktenskapsförord, arv eller gåva har gjorts till enskild. Efter avdrag för skulder ska makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB).

Av Högsta domstolens dom (NJA 1997 s. 674) framgår att tiden för värderingen av egendom ska vara vid den tid då boet är utrett, d.v.s. så nära inpå bodelningen som möjligt. Det hindrar inte makarna från att komma överens om en annan värderingstidpunkt.

Tycker du att något är oklart i mitt svar kan du lämna en kommentar.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2579)
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?
2020-08-03 Vem har rätt att ta över den gemensamma bostaden vid bodelning?
2020-07-31 Fördelning av en bodelning
2020-07-31 Arv och hur det påverkar en bodelning

Alla besvarade frågor (82582)