Värderingstidpunkt arvskifte

2019-06-20 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej, jag och min syster har ärvt två fastigheter efter vår mor.Efter värderingar har vi kommit överens om att den ena fastigheten skall värderas till 4 300 000 kr och den andra till 950 000 kr. Tanken är att jag ensam skall överta ägandet av fastigheterna. Vilket värde skall fastigheterna tas upp till vid arvskiftet?Det ingår också en bil i arvet och den är värderad till 200 000 kr.Vilket värde skall bilen tas upp till vid arvskiftet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Vid arvskiftet ska värderingen av egendomen utgå från den tidpunkt då boet är utrett. Oftast är det själva skiftesdagen, dvs. den dag som arvskiftet görs. Skulle fastigheterna och bilen ha de värdena som ni värderat de till vid arvskiftet är det de värdena som kommer att nedtecknas. Skulle värdena vara annorlunda på skiftesdagen ska istället de värdena antecknas.

Om lång tid har gått efter att bouppteckning och arvskifte genomförts kan värderingstidpunkten vara då arvskiftet skulle ha gjorts, ifall boet skulle ha utretts tidigare pga. hinder. Skulle en sådan värderingstidpunkt vara aktuell är en förutsättning att det gynnar de dödsbodelägare som inte gjort att arvskiftet fördröjts.

Generella regler om arvskifte finns i 23 kap. ärvdabalken (1958:637).

Hoppas att detta gav dig svaret på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (523)
2019-10-02 Hur kan man motverka att en någon drar ut på arvskiftet?
2019-09-30 Ansvarar en skiftesman för utdelningen av arvet?
2019-09-28 ​Uträkning av bodelning och arv
2019-09-28 Är det nödvändigt att underskrifterna på en arvsskifteshandling bevittnas?

Alla besvarade frågor (73747)